Eliška Rodová: Jak pracovat s cyklem v roli učitelky?

text © 2018 Eliška Rodová / foto © pixabay.com

Jak být pohodová cyklická učitelka?

Tento článek vznikl poté, co jsem na téma toho, jak menstruační cyklus ovlivňuje osobnost učitelek v ekonomickém vzdělávání, napsala a v roce 2017 obhájila celou diplomovou práci na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze.

Když jsem objevila cykličnost, můj život se změnil a mnohé, co dřív nedávalo smysl, najednou začalo zapadat. Jako učitelka jsem si velmi dobře uvědomovala, že se v každém týdnu cítím jinak a moje práce je mými hormonálními změnami značně ovlivněna.

Mou touhou a mým záměrem bylo proto zjistit, co můžu dělat, abych se cítila co nejlépe, ať už se zrovna nacházím v jakékoli fázi, a zároveň pomoci všem svým kolegyním ve školství, které se potýkají se stejnou výzvou.

Článek byl pro blog Cyklické ženy® zkrácen a upraven.

Jak pracovat s menstruačním cyklem v roli učitelky?

Když jsem zmínila ve škole před kolegyněmi náš ženský menstruační cyklus a jeho vliv na náš život i naši práci, často jsem od nich dostávala odpovědi typu: nemám na to čas, je to blbost, nic nestíhám, nemám čas se nad tím zamýšlet, nemám čas s tím jakkoliv pracovat, nemám čas si to ani uvědomit.

Být učitelkou je docela frmol a stres...

Ano, měly svým způsobem pravdu. Sama jsem učila na střední soukromé škole a sama vím, jak učitelství náročné je. Je to docela frmol a stres (a to zejména po psychické stránce). Povolání učitelky/učitele není jen o učení a přípravách, ale především je to práce s žáky, kolegy či rodiči.

Ve své diplomové práci jsem vytvořila určitý model, jak bychom my ženy učitelky mohly během měsíce ideálně fungovat se všemi našimi různorodými povinnostmi a úkoly. Je to model, který jsem se snažila aplikovat já sama jako začínající učitelka.

Jaký byl výsledek?

První měsíc jsem si skutečně nic spojeného s prožíváním cyklu neuvědomovala, protože těch povinností a nových věcí bylo spousta. V premenstruační a menstruační fázi jsem byla místo odpočinku (a to navíc ještě i doma) stále v jednom kole, což se negativně projevilo i v následujících fázích: byla jsem unavená, frustrovaná a ve stresu. Únava se projevila nejen v mém učení, komunikaci se žáky a s kolegy – pracovním prostředí, ale také i v soukromém životě.

Další měsíc přišly s menstruací daleko větší bolesti nejen v podbřišku, ale navíc i bolesti hlavy a s tím spojené další negativní symptomy. A pokud to znáte, víte, že takové stavy opravdu nechcete zažívat… A tak jsem hledala, co s tím a zkoušela aplikovat postupy z mé diplomové práce.

Takže co je možné udělat, jak si zorganizovat práci a činnosti lépe a jinak, abychom se my učitelky cítily dobře?

V dynamické fázi lze doporučit:

Tato fáze je vhodná pro realizaci školních výletů nebo exkurzí. Hodí se také pro práci na nových projektech (výzkumné projekty, projektové dny v rámci školy) nebo pro plánování pedagogických činností na další období (udávání termínů konzultačních hodin). Na začátku školního roku se v ní pusťte do tvorby ŠVP a učebních a tematických plánů.

V ovulační fázi lze doporučit:

Kdy jindy rodičovské schůzky než v ovulační fázi? Vaše pohoda se přenese i na rodiče a všechno bude probíhat v mnohem větším klidu. Totéž platí i pro konzultační hodiny, porady, týmové práce (například schůzky předmětové komise pro projednávání maturitních otázek nebo otevřené diskuse se žáky)

V premenstruační fázi lze doporučit:

Kreativní fáze je i pro učitelky super

Premenstruační fáze je vzhledem ke svému dokončovacímu charakteru velmi vhodná pro opravy a hodnocení testů nebo závěrečných prací. Osvědčilo se mi také díky mé rostoucí kreativitě se v této fázi pouštět do tvorby příprav na vyučovací hodiny, tvorby výukových materiálů (například případových studií do ekonomických předmětů nebo didaktických her) či výukových prezentací.

Pokud nastane v pedagogickém nebo třídním kolektivu nějaký problém (například šikana, krádež a další), tato fáze je vhodná pro identifikaci problémů a nalézání jejich řešení. Nicméně: Ženy jsou v této fázi hodně kritické k okolí i k sobě, takže bych určitě v této fázi nedoporučovala rodičovské schůzky, konzultační hodiny a řešení vztahových záležitostí ve školním prostředí (zvolte raději fázi ovulační).

V této fázi rozhodně doporučuji hlídat odpočinek!

V menstruační fázi lze doporučit:

Tvorbu příprav na vyučovací hodiny a tvorbu výukových materiálů či prezentací je možno (a většinou nutno) zařadit i do této fáze, chci ale zdůraznit, že v této fázi učitelky měly více odpočívat, protože pokud se v této fázi nutí do větší aktivity, probouzí se v nich vztek, frustrace, stres, což má velmi negativní dopad na jejich práci i lidi kolem nich. V této fázi by se měly ženy obzvlášť věnovat psychohygieně.

Důležité je si zkusit najít čas na odpočinek mimo práci, ale i při výuce je možné zařadit některé činnosti, které nejsou tolik náročné na pozornost, soustředění a přímou aktivitu učitelky.

Má doporučení na závěr:

Respektujte svůj cyklus a staňte se tou nejlepší učitelkou

Mé úsilí věnované slaďování mého cyklu a práce se vyplatilo. Organizaci výuky a aktivity v některých třídách se mi podařilo uzpůsobit podle mého menstruačního cyklu. Když jsem v dynamické a ovulační fázi měla daleko více energie, využívala jsem ji při výuce pro výklad nové látky, opakování, vysvětlování, mluvení, anebo pro řešení různých sporů nejen se žáky. Dále jsem v těchto fázích měla daleko větší odhodlanost dělat nové akce pro školu a žáky.

Naopak ve fázi premenstruační a menstruační, kde nám energie ubývá, jsem se vždycky snažila dávat třídám (ve kterých mi to vyšlo) testy, závěrečná opakování, samostatnou práci na procvičení nebo jsem zkoušela. Nechala jsem žáky, aby vynaložili energii zase oni.

Premenstruační fáze pro mne byla hotovým darem, co se týče kreativních nápadů, takže jsem toho hojně využívala při tvorbě testů a příprav na vyučovací hodiny.

Určitě namítnete, že nelze, aby škola své plány řídila podle menstruačních cyklů učitelek, nicméně změna může vzejít právě ze strany nás, učitelek, nikoli shora. Neplatí to ve 100 % případů a činností, ale i tak si jako učitelky můžeme některé pedagogické činnosti a aktivity rozvrhnout a naplánovat samy a přizpůsobit je potřebám svého těla a menstruačního cyklu.

nejlepší učitelka

Ano, je to zejména ze začátku trochu náročné, protože to chce sebepozorování a disciplínu v aplikaci, zejména pokud už máme zajeté nějaké postupy anebo jsme ve vleku dlouhodobého stresu, ale z dlouhodobého hlediska se to velmi vyplácí.

A samozřejmě, školní prostředí je tak rozmanité, že nikdy všechno podle plánu resp. podle vašeho menstruačního cyklu nevyjde (musíte suplovat, máte dozory, objevují se nečekané akce či reakce aj.). Nejde ale o dokonalost, jen o to, abychom si uvědomily, že pokud máme ve škole podávat perfektní výkon, musíme svému cyklu a tělu a procesům v něm probíhajícím věnovat náležitou pozornost.

Chci vám doporučit, abyste i jako učitelky více vnímaly svůj menstruační cyklus a sledovaly, jaké máte pocity u daných činností, vnímaly samy sebe, svou ženskost a originalitu. A dále, abyste v premenstruační a menstruační fázi více odpočívaly. Odpočívaly proto, abyste do dalších fází načerpaly novou energii. To všechno se následně projeví ve vaší zvýšené pohodě, množství energie, lepším vztahu k žákům i ostatním lidem i ve vaší kreativitě, kterou můžete do své práce vnášet. A o to jde, ne?

 

ŽIJTE (s) CYKLEM I VE ŠKOLE!

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho dále:


Novinky, akce, inspirativní články...

Naší vášní ve firmě Cyklická žena, s.r.o. je pro vás neustále chystat nové produkty a inspirace z oblasti cykličnosti i vědomého života. Zajímají vás tato témata a chcete zůstat v obraze? Zadejte svůj e-mail – a naše inspirace je vaše. A když toho budete mít dost, vždycky se můžete jedním kliknutím odhlásit. :-) Vaše osobní data hlídáme jako ostříž (jak to děláme, se dočtete tady).

… každou neděli ve vaší e-mailové schránce!

Napište komentář

* Povinné údaje