Cyklická poradna

Hledáte radu týkající se cykličnosti a menstruace?

Cyklická poradna: OTÁZKY A ODPOVĚDI

Pro zobrazení odpovědi klikněte na vámi zvolenou otázku.

Upozornění +

Chtěli bychom vás upozornit, že ne všechny rady a doporučení zde uváděné pro vás musejí fungovat a platit.

Každá žena je jedinečná a jedinečným způsobem prožívá sama sebe a svůj cyklus.

Například délka našeho cyklu se může u každé z nás velmi lišit a 28 dní je pouhý „umělý průměr“, nikoli realita, které byste se měly za každou cenu držet. Totéž platí pro jednotlivé měsíční fáze jednotlivých žen a proměny jejich nálad, energií a chutí či myšlení nebo cítění během těchto fází. Ani jedna žena nebude prožívat totéž, co jiná žena.

Stejně tak se bude lišit vaše prožívání vašich vlastních cyklů měsíc od měsíce v závislosti na tom, kolik toho budete mít v daném měsíci doma, v zaměstnání, co budete řešit za úkoly, s jakými emocemi se budete potýkat, kolik stresu si na sebe necháte naložit, jestli jste stihly v menstruační fázi odpočívat nebo ne…

Najděte si na těchto stránkách, co s vám rezonuje, a to vyzkoušejte. A pak hledejte odpovědi také uvnitř sebe – ty budou nejpřesnější.

A můžete nám taky napsat a sdílet svůj příběh s ostatními ženami – protože ony mohou prožívat podobné věci jako vy a vaše zkušenost jim může pomoci!

Menstruace a sex +

Může žena souložit i při menstruaci?

Samozřejmě. Je to jen rozšířený mýtus, že to není možné. Je dobré pouze si připravit pro milování ručník nebo nějakou jinou příjemnou podložku, kterou lze pak vyprat, a koupelnu nedaleko.

Některé tantrické školy dokonce přímo doporučují mužům milování se ženou, která menstruuje, protože v tomto období mohou „nasát“ nejvíc její energie.

A jelikož jsou ženy bytosti cyklické, bude žena v období menstruace prožívat milování trochu jinak než v období ovulace, a je dobré, aby to věděla ona i její partner. Bude jí například pravděpodobně déle trvat, než dosáhne orgasmu, ale zároveň milování může být výrazně hlubší a duchovnější než jindy.

Pokud žena při menstruaci souložit může, jakou z poloh byste doporučovala?

Polohám se meze ani při menstruaci nekladou. 🙂 V prvních dnech silnějšího krvácení doporučuju spíše polohy, v nichž je žena vleže na zádech – i proto, že bývá unavenější a nemusí se jí chtít tolik pohybovat.

Více informací na toto téma najdete v knize Návod na ženy, kde je mu věnována jedna celá samostatná kapitola.

Změny chuti na sex během cyklu +

Je možné, že mám na sex různou chuť během menstruačního cyklu?

DANA-SOFIE: Ano, je to naprosto normální. Během našeho cyklu kolísá – nebo chcete-li – proměňuje se naprosto vše, včetně chuti na sex. Nejsilnější chuť na sex míváme kolem ovulace, což je logické, protože putující vajíčko chce být oplodněno, takže příroda nám v tuto dobu dává jak velkou touhu, tak zároveň velkou schopnost vyzařovat svou ženskou krásu a tím přitahovat muže.

Podle zvýšené chuti na sex můžeme rovněž dobře identifikovat, že se právě nacházíme v ovulační fázi, i když řada žen uvádí, že mají zvýšenou chuť na sex i v období těsně před menstruací.

A jak se tedy naše chuť proměňuje? Jak už jsme řekli, nejsilnější bývá v období ovulace, zatímco v premenstruačním období lze očekávat, že chuť na sex bude velmi kolísat podle našich nálad a množství energie, případně podle hladiny naší kritičnosti vzhledem k partnerovi. :-)) Pokud však už se se svou předmenstruační fází kamarádíme, nebojme se během ní užívat experimentů v sexu – je to totiž fáze Čarodějky!

Sex v období menstruace bývá většinou velmi jemný, klidný, ponořený, duchovní.

Během dynamické fáze můžeme zažívat spíše touhu pro rychlém a „nezávazném“ sexu, během fáze ovulační pak budeme prahnout po hlubokém, dlouhém a romantickém spojení a splynutí se svým partnerem.

Vnímání sexuální touhy však může velmi zásadně ovlivnit hormonální antikoncepce. Ze své vlastní dlouholeté zkušenosti i ze zkušenosti mnoha a mnoha dalších žen vím, že hormonální antikoncepce značnou měrou snižuje chuť na sex. Ženy, které antikoncepci posléze vysadí, bývají překvapeny, jak jejich touha a smyslnost najednou naroste!

Více informací na toto téma najdete v knize Návod na ženy, kde je mu věnována jedna celá samostatná kapitola.

Otázka pro vás: Napište nám (na adresu dana-sofie@osule.cz), jak prožíváte sex během svého menstruačního cyklu vy. Vaše zkušenosti mohou pomoci dalším ženám!

Nepravidelný cyklus, délka cyklu +

Co se týče délky cyklu a délky fází, tak ta se může lišit nejen žena od ženy, ale i u jednotlivých žen cyklus od cyklu.

Většinou se udává, že „normální“ rozmezí je 21–35 dní, přičemž délka jednotlivých fází kolísá od 4 (u menstruační a ovulační fáze) do 18 dní (premenstruační fáze).

Důvody odlišné délky nebo nepravidelnosti mohou být různé. Mezi nejčastější důvody nepravidelnosti ženského cyklu patří stres, přepracovanost, dlouhodobý pobyt v prostředí zamořeném elektromagnetickým smogem, nedostatečná výživa, nerespektování potřeb fází – a také nepřijímání cyklu (a ženství) jako takového.

Ženy, které jsou hodně ve stresu a v napětí, jako například manažerky, často udávají, že jejich cyklus je velmi krátký, kolem 20 dní. Je to dáno za prvé tím, že tyto ženy jsou celkově „zrychlené“, a tak je zrychlený i jejich cyklus, ale zároveň jim jejich tělo skrze menstruaci a menstruační odpočinkový čas umožňuje častěji nabrat  sílu.

Pokud tyto ženy začnou se svým cyklem pracovat, pozorovat ho a věnovat jemu i svému tělu více péče, cyklus se brzy ustálí na běžnější hodnotě kolem 28 dní. (A totéž platí i pro ženy s cyklem delším než 28 dní.)

Značně negativní roli hraje v nepravidelnosti cyklu i hormonální antikoncepce. Řada žen udává, že po jejím vysazení jejich tělu a hormonálnímu systému trvalo několik měsíců až let, než se jejich přirozený cyklus zase srovnal.

Pokud máte problém s délkou nebo nepravidelností svého cyklu, zvažte možnost konzultace, která vám umožní nalézt pravé příčiny toho, proč váš cyklus není tak dlouhý, jak byste si přály!

Poznámka: Přečtěte si také odpovědi Silná menstruace a Bolestivá menstruace.

Cykličnost v těhotenství a při kojení +

Díky řadě cyklických žen, které pracovaly se svým cyklem už před těhotenstvím a mohly srovnávat své zážitky během těhotenství, máme také už informace o tom, jak cykličnost funguje v těhotenství.

Většina žen udává, že nepozoruje úplně přímo pravidelný měsíční cyklus, ale že by přirovnala jednotlivé fáze k jednotlivým trimestrům. První trimestr je časem, kdy si tělo zvyká na novou funkci a roli, která vyžaduje mnoho energie i vnitřní ponor, a tak se žena pohybuje ve stavu podobném premenstruační a menstruační fázi.

Druhý trimestr je naopak obdobím zvýšené energie, tedy dynamické a ovulační fáze, kdy žena chystá vše potřebné pro příchod dítěte, ale zároveň je schopna se věnovat i svému okolí.

Ve třetím trimestru opět přichází větší únava a ponor, tedy něco podobného premenstruační a menstruační fázi.

Po porodu přichází opět fáze větší akčnosti a hlavně péče a velmi silně pociťované lásky (jako v ovulační fázi).

Při kojení nastupuje něco jako tzv. stínový cyklus, kdy žena prožívá všechny fáze tak jako dříve, ale zatím fyzicky nemenstruuje. Dokáže však čas menstruace rozpoznat například podle toho, že je unavená a potřebuje se víc stáhnout do sebe.

Podobný princip platí i po menopauze.

Podrobnější článek na toto téma najdete zde.

Cykličnost po přechodu +

MARIE: Zajímalo by mě, jak jestli nadále prožívám cyklus, pokud mi byl lékařsky vyvolán umělý přechod a také jak to funguje po menopauze. Znamená to, že po menopauze žena zůstává nastálo ve fázi „baby“?

DANA-SOFIE: Naše cykly si můžeme představit jako takový fraktál: ve větším cyklu je cyklus menší a v něm ještě menší a v něm ještě menší… V životě procházíme mnohaletými cykly, na které můžeme nahlížet také z hlediska archetypů: na začátku je to fáze Panny, která trvá zhruba od první menstruace do té doby, než se nám narodí děti. Fáze rození dětí a péče o ně je fáze Matky. S přechodem přichází fáze Čarodějky, ve které se ženě otevírá silně její tvořivost, protože děti už jsou většinou venku z hnízda. Fáze Vědmy pak přichází s moudrostí vysokého věku.

V rámci tohoto velkého životního cyklu zažíváme „menší“ cykly roční: jaro, léto, podzim, zima – na jaře nová energie, léto je fází ovulační, podzim kreativní, zima dobou zklidnění a odpočinku (což bohužel často nedodržujeme).

Další podcyklus je cyklus měsíční, který souvisí s fázemi měsíce nebo s menstruací. Do jisté míry i kojící žena (nebo žena na HA) i žena po přechodu prochází všemi fázemi menstruačního cyklu, ale mohou mít více nebo méně potlačeny, mohou mít méně patrný průběh.

A dokonce i v rámci dne bychom mohli tuto cyklickou proměnlivost vysledovat: ráno a dopoledne je časem odpovídajícím dynamické fázi, poledne a odpoledne odpovídá fázi ovulační, večer fázi premenstruační a noc fázi menstruační (z čehož také vyplývá, že bychom opravdu měly v menstruační fázi odpočívat, podobně jako odpočíváme v noci!!!)

Po menopauze je žena nicméně zejména ve velké fázi Čarodějky, což je vskutku požehnané období díky schopnosti intuice a silné kreativitě – a pojí se i se spoustou energie.

Doplňuju ještě kousíček z knihy Mirandy Gray Cyklická žena, který se k tématu váže. (Cyklickým měsíčním plánem se zhruba rozumí pozorování dní menstruačního cyklu a schopností a vlastností, které se nám během nich objevují a zesilují, a využívání jich.)

„Jsem už v přechodu. Můžu ještě plán používat nebo už je pozdě?

Pozdě rozhodně není. Ve skutečnosti je totiž tento plán pro ženy procházející menopauzou ideální. I když nemáte pravidelný cyklus, cyklický měsíční plán vám pomůže rozpoznat změny ve vašich schopnostech a nabídne vám pozitivní a praktické způsoby, jak těchto schopností můžete využít, když se objeví. Trvá-li vaše reflektivní fáze několik týdnů, může to být skvělý dar, protože budete mít více času na to, abyste mohly přehodnotit svůj život a rozhodnout se, co je opravdu důležité a co chcete dělat. A pokud vaše dynamická fáze trvá několik měsíců, máte úžasnou příležitost udělat a uskutečnit spoustu věcí.

Používejte plán a využijte toto období svého života k vytvoření své vytoužené budoucnosti.“

Antikoncepce +

MARCELA: Můj dotaz se týká hormonální antikoncepce. Souhlasím s vámi, že hormonální antikoncepce není lidskému tělu přirozená. Jakou antikoncepci tedy mohu použít? Jsem potřetí těhotná a víc dětí už neplánuju.

DANA-SOFIE: Konzultovala jsem tuto otázku ještě s Denisou Říha Palečkovou a v zásadě se shodujeme na těchto metodách:

1. kondom (který ale nemusí být příjemný a není to s ním ono);

2. pesar („ženský kondom“, který má vysokou účinnost, ale který také vyžaduje určitou zručnost při zacházení, více o něm zde);

2. přerušovaná soulož (nemusí být stoprocentní);

3. muž se naučí vůbec neejakulovat (k čemuž je třeba, aby byl aspoň trochu osvícený;-);

4. znám ženy, kterým funguje metoda plodných a neplodných dnů (a různé způsoby jejich určování, jako je symptotermální metoda nebo využívání přístrojů typu Lady Comp).

Pak jsou zde ale ještě další aspekty:

Celkově to vnímám jako otázku zodpovědnosti obou partnerů. Při HA je veškerá zodpovědnost na ženě, a to činí vztah do jisté míry nevyrovnaným. Nemluvě o rizicích, které žena braním HA podstupuje.

Pokud se muž i žena naučí některým „tantrickým“ prvkům, těží pak z toho oba.

Některé teorie říkají, že možnost, aby žena otěhotněla, se v současné době snížila a je cca 1x za rok(!).

Pokud má žena otěhotnět, mluví do toho vždy tři lidé: ona, její partner a duše dítěte. S dítětem je možné se domluvit, aby počkalo nebo aby odešlo (tento případ odchodu dítěte popisuje například v jedné ze svých knih Zdeňka Jordánová). Duše dětí jsou na mnohem vyšší úrovni než my, takže potrat nehodnotí tak, jak na něj obvykle nahlížíme my.

Svou roli může sehrát také to, že se žena rozhodne, že už neotěhotní. Podobně jako jiné věci, i toto jsme schopny ovlivnit svou vůlí, i když se nám to může zdát nepravděpodobné. Farmaceutický průmysl nás totiž neustále masíruje různými druhy strachu: že dostaneme tu či onu chorobu, takže je potřeba užívat takové a takové léky a doplňky, nebo onemocní naše děti, a tak je musíme nechat očkovat, že otěhotníme, a tak musíme brát antikoncepci… Jenže co když je to všechno jinak?

Zkušenosti cyklických žen ukazují, že pokud žena dobře zná svůj cyklus, velmi dobře také ví, kdy je plodná – a kdy si naopak může dovolit nechráněný styk. Zná své tělo, zná příznaky, které označují ovulaci – a podle toho jedná a informuje partnera.

Inspirací pro vás také může být tento rozhovor s Denisou Říha Palečkovou.

Další informace najdete v knize Návod na ženy, kde je antikoncepci věnovaná celá jedna samostatná kapitola.

Silná menstruace +

JANA: V naší rodině (já, mamka, babička) máme velmi silný menses, i déle než týden trvající, po třech týdnech přicházející, často bolestivý. Je tedy jasné, že moje první menstruace byla provázena povzdechem: „Tak už i ty? To bude pro tebe utrpení, lépe kdyby nebyla… “

Napadá mě, že silnou menstruaci mi tělo vysílá jako prosbu o odpočinek, protože já moc odpočívat neumím, byla jsem vychovávána v prostředí maximálního výkonu: nejdřív práce, povinnosti, pak zábava, ale nejlépe aktivní, lenošení bylo velmi odmítáno a odsuzováno (i když jsem mnoho četla, takže asi ležení s knihou je bráno jako něco jiného…), i generace mojí babičky a maminky byla extrémně náročná na práci (statkáři, děti byly na maximum zapojovány do chodu domácnosti, žádné ohledy na skutečné potřeby žen – možná jen když muž, či nejbližší okolí vidělo, jak moc žena krvácí, tak trochu pochopilo, přijmulo, polevilo, dalo prostor k odpočinku…).

DANA-SOFIE: Mohu potvrdit vaši hypotézu, že množství krve, která z nás odchází, odpovídá množství „zbytečné“ námahy, kterou během měsíce vydáváme. I moje maminka (taky z rodu sedláka) si stěžovala na velmi silnou menstruaci a do dneška má tendenci „dřít do úmoru“. My jsme tento syndrom „matek údernic“ bohužel podědily a musíme se naučit s ním vědomě pracovat.

Takže rada je začít dělat jen to, co je opravdu nutné – nebo ještě mnohem lépe: jen to, co opravdu chci – a přestat „posluhovat “ druhým, jak doma, tak v jiných vztazích, tak v zaměstnání. Někudy z vás zbytečně odchází životní síla, a vaše menstruace vám to jen zrcadlí. Je třeba se více věnovat sobě odpočinku, naplňování svých potřeb.

Druzí budou asi chvíli velmi nespokojení, ale jsem si jistá, že to ve svém důsledku nakonec ocení, protože budete mít mnohem více síly i dobré nálady, kterou jim budete moci předávat!

A dále je potřeba zrušit vzorec „pracovat je třeba neustále, lenošení je špatné“. Není špatné – všichni, ženy, muži, děti, zvířata, příroda, kdokoli potřebuje krom aktivity také odpočívat!

A poslední, babský tip: Až budete zase hodně krvácet, tak pokud používáte menstruační kalíšek, krev nevylévejte, ale pijte ji. Je to taková silnější urinoterapie. Dodá vám to sílu a okamžitě sníží množství krve, které z vás vytéká. Většina žen, které se odhodlaly to vyzkoušet, popisují okamžitý návrat energie a po několika měsících aplikace i zkrácení menstruačního cyklu. Menstruační krev není nic špatného – byla tam nachystána pro naše dítě a obsahuje řadu důležitých látek, které tělu takto vrátíme a ono je může okamžitě zužitkovat!

Pokud máte problém se silnou menstruací, zvažte možnost konzultace, která vám umožní nalézt pravé příčiny toho, proč je zrovna vaše menstruace tak silná, a jak je možné to změnit!

O tomto tématu se také dozvíte podrobněji v e-knize 7 návyků efektivní Cyklické ženy.

Bolestivá menstruace +

Co mám udělat, aby mě menstruace přestala bolet?

V první řadě ji přijmout. Akceptovat, že je v našem životě a že to tak je v pořádku. Žijeme ve výrazně mužském světě a odmalička se snažíme stát něčím jako muži. Do toho pochopitelně koncept menstruace (provázené poklesem energie nebo výkyvy nálad) a cykličnosti vůbec nezapadá, takže se ji snažíme potlačit, antikoncepcí i psychicky.

Mnoho žen mi potvrzuje zkušenost, že jakmile se odhodlaly tento ryze ženský aspekt svého života přijmout, velká část negativních fyzických projevů zmizela.

Mnoho žen trpí bolestivou menstruací také jen proto, že na začátku, v období první menstruace, jim jejich maminky nebo babičky řekly, že už je to tady a že je to bude celý život bolet (nebo do té doby, než budou mít děti). V období dětství a dospívání bohužel přijímáme tyto pravdy zcela bez cenzury, a tak se stanou našimi vzorci, které v budoucnu negativně ovlivňují náš život.

Mám proto také zkušenost se ženami, které zbavilo bolestivé menstruace už jen uvědomění si toho faktu, že tento negativní vzorce kdysi přijaly za svůj.

Mnoho žen trpí bolestivou menstruací také proto, že nedovolují svému tělu v období premenstruační a menstruační fáze náležitě odpočívat. Tělo pro nás funguje jako indikátor toho, že to přeháníme, že jdeme přes svoje síly, že potřebujeme také odpočívat a dobíjet baterky. Pokud si dovolíme více odpočívat a spát už v průběhu premenstruační fáze a ideálně na den nebo alespoň na několik hodin zcela vypnout během menstruační fáze, projeví se to hned v následujícím měsíci na zvýšené pohodě a energii, slabších projevech premenstruačního syndromu a pohodovějším průběhu menstruace.

A poslední tip: Richard Vojík v naší knize Návod na ženy říká: U mnoha klientek se setkávám s problémem bolestivé menstruace. Vypozoroval jsem, že tyto obtíže do značné míry souvisejí s tím, jak žena dokáže uvolnit svoje tělo a jak je schopna přijímat doteky a lásku ve svém životě. A stejně tak není překvapivé, že svou roli hraje i to, s jakým partnerem žena žije a jak jim to ve vztahu „klape“.

Pokud máte problém s bolestivou menstruací, zvažte možnost konzultace, která vám umožní nalézt pravé příčiny toho, proč je zrovna vaše menstruace tak bolestivá, a jak je možné to změnit!

Přečtěte si také odpověď Silná menstruace, kde najdete další informace k tomuto tématu.

O tomto tématu se také dozvíte podrobněji v e-knize 7 návyků efektivní Cyklické ženy.

Kalíšky, tampony a vložky +

Jaké hygienické pomůcky při menstruaci považujete za adekvátní – vložky, tampóny nebo i menstruační kalíšek? 

DANA-SOFIE: Já jsem zastánkyně menstruačních kalíšků, a to z mnoha důvodů. Kalíšek je vyroben z lékařského silikonu, takže nedráždí sliznice a neuvolňují se z něj chemické látky, jako je to v případě vložek a tampónů. Také se na jeho povrchu nedrží  bakterie, takže na rozdíl od tampónů při používání kalíšku nehrozí syndrom toxického šoku.

Počáteční investice do kalíšku se vám sice může zdát vysoká (kolem 500 Kč), ale pokud si spočtete, kolik investujete do vložek a tampónů, brzy jste na stejném čísle. Kalíšek je možné používat několik let, aniž byste si musely kupovat nový.

Pokud se naučíte si kalíšek správně zavádět, je velmi příjemný a nemusíte se obávat ani toho, že vám přeteče. Můžete se s ním chodit koupat a dělat jakékoli sporty. Dokonce můžete mít pocit, že vůbec nemenstruujete.

Je zdraví prospěšné kombinovat vložky s tampony nebo kalíškem?

Doporučuji kombinovat v prvních dnech silnějšího krvácení kalíšek s látkovou vložkou, která zachytí případné malé množství krve, pokud si nestihneme kalíšek včas vyměnit. Kalíšek je navíc možné měnit méně často než tampón nebo vložku, většinou stačí ráno a večer, a při silnějším krvácení v prvních dnech menstruace ještě jednou přes den.

Musíme si uvědomit, že naše vnitřní sliznice ve vagině jsou velmi citlivé a neprospívají jim bělidla a jiné chemikálie obsažené ve vložkách a tamponech – to vše se vstřebává do našeho těla. Látkové vložky jsou navíc velmi příjemné na nošení. Dají se pořídit v mnoha barvách, tvarech i látkách, které se navíc i dobře perou.

Co říkáte na to, že když se zadržuje krev tamponem nebo kalíškem, tak se ucpává „průchod“ a následkem toho je menstruace prý delší? 

Délka menstruace je závislá na mnoha faktorech a dlouhou menstruací trpí spíše ženy, které vydávají v životě příliš mnoho energie, která se jim nevrací zpátky. Jsou to ženy, které žijí hodně ve stresu, berou si toho více, než jsou schopny zvládnout a nedokážou odpočívat. To se pak odráží i na síle a délce jejich menstruace.

Já osobně ze své vlastní zkušenosti ani ze zkušenosti jiných žen, které přicházejí na moje kurzy, nemohu potvrdit, že by menstruace s kalíškem byla delší, spíše naopak.

Slyšela jsem nicméně o tom, že tampóny a vložky obsahují látky, které prodlužují menstruaci – je to logické, čím delší menstruace, tím více se spotřebuje vložek nebo tampónů a tím větší jsou zisky pro výrobce těchto hygienických pomůcek.

Jiná věc je, že dříve ženy opravdu nechávaly krev volně vytékat a například tak při jarním rituálu „hnojily“ zemi, půdu – vracely zemi/Zemi energii, kterou od ní dostaly. Toto máme v sobě, a proto můžeme pociťovat potřebu nechat krev volně vytékat z našeho lůna.

(Více na toto téma v odpovědi s názvem Volná menstruace.)

Pár praktických rad: 

Z dopisů účastnic cyklických kurzů:

Chtěla bych se ještě poradit na téma menstruační kalíšek. Jelikož s ním nemám žádné zkušenosti, chtěla jsem se zeptat, jakou značku používáte a kde je možné ho koupit, a případně jaké jsou vaše zkušenosti a tipy na praktické používání. Chtěla bych si samozřejmě vybrat nějaký kvalitní kalíšek za rozumnou cenu. Je třeba jich mít doma víc? A jak často ho sterilizujete a jak? (Lucie)

————-

Používám Ladycup, který je podle hodnocení na internetu spíše měkčí, velikost L (tedy poporodní). Na začátku jsem bojovala s tou stopkou, co má na konci kvůli snadnějšímu vyndávání. Byla mi extrémně nepříjemná, ale trvalo mi, než jsem se odhodlala ji odstřihnout. Pokud je vám stopka nepříjemná, nebojte se ji ustřihnout.

Kalíšek vyvářím ve vařící vodě podle návodu jednou za měsíc buď po nebo před další menstruací. Dají se koupit i dezinfekční tablety (značka Milton, např. zde).

Jako pojistku používám látkové vložky, které jsou nesrovnatelně příjemnější než alwaysky, ale pokud někam jedu a vím, že si je nebudu moc vyprat, použiju jednorázovou.

Kalíšek první tři dny vyměňuju i třikrát, pak už vydrží celý den a na noc ho nepotřenuju.

Pozorovala jsem jedinou nepříjemnou věc: když nosím své dítě na zádech v šátku a popruh mě tlačí na břicho, když mám kalíšek, bolí mě pánevní dno. V jiných situacích takové pocity nemívám.

Kalíšek rozhodně vřele doporučuju, jde jen o zvyk – a hlavně vás nedráždí chemikáliemi a vlákny. (Drahoslava)

————-

Mám taky LadyCup, velikost A (=after birth, větší velikost), ale v pozdějších dnech cyklu bych myslím užila i B (before birth, menší velikost). (U různých značek různá označení velikosti, např. L a S.)

V prvním nebo druhém dni se skutečně může stát, že kalíšek začne protíkat a je lepší ho vyměnit i během dne. Pak se taky nelekejte ráno, že protíká. V noci vám neproteče, ale ráno se to z čistě fyzikálních důvodů může stát (gravitace;-).

S vyvařováním mám tu zkušenost, že to stačí vždycky před prvním zavedením na začátku menstruace, jinak ho jen oplachuju – a pokud jedu vlakem apod., nosím si láhev s vodou. Ale vzhledem k tomu, že většinou stačí ho vyměnit dvakrát denně, dělám to ráno a večer ve sprše, což je nejpohodlnější – i vzhledem k tomu, že nevadí, když si ho vytahujete, že poprvé nebo podruhé je krev všude;-))

Princip zavádění a vyndávání bude určitě popsán na kalíšku. Je třeba ho zmáčknout a pustit – a zmáčknout a vytáhnout. Chce to chvilinku praxe, ale vyplatí se to:-))

Některé kalíšky jsou taky tvrdší a některé měkší, zde záleží na vaší preferenci, já mám ten tvrdší a nijak mi to nevadí, necítím to, ale vím, že jiné ženy preferují ty měkčí. (Dana-Sofie)

————-

Používám taky Ladycup, který jsem používala v poporodní velikosti i před porodem – mám moci, že až tak velký rozdíl v těch velikostech není. Na internetu ho seženete třeba tady www.kalisek.cz, tam najdete i popisy a porovnání různých značek.

Některé kalíšky taky končí kuličkou a ne stopkou. Já jsem si stopku ustřihla a nemám problém kalíšek vyndat. Nešlo mi to pouze poprvé, ale tehdy mě povzbudily diskuze na netu, že i když s tím mnoho žen mělo ze začátku problém, všechny to zvládly:-) Nejdůležitější je při tom klid a uvolněné svaly. Mně osobně ještě pomáhá kalíšek jako by „porodit“ – potlačit svaly trochu níž a až pak stlačit a vytáhnout.

Sterilizuju ho před a po menstruaci – 5 minut ho povařím. Pak ho jen oplachuju. Používám ho i na noc. První dni ho měním ráno, v poledne a večer a pak už jen ráno a večer. Většinou jen u umyvadla, někdy ve sprše. V prvních dnech nosívám slipové vložky, protože kalíšek může přetéct, pokud si ho úplně dobře nenasadím nebo když se mi pootočí nebo když mi dítě sedí při kojení na břiše.

Celkově jsem s kalíškem velmi spokojená. Nemusím se starat o to, jestli s sebou mám vložky, nemám nepříjemné pocity svrbění nebo zápachu – z rozkladu krve na vložce. Často dokonce ani nevím, že menstruuju – vůbec kalíšek a krvácení necítím, jen první den.

Chodím se s ním i koupat.

Na druhou stranu je prý taky příjemné si procítit to krvácení a spojení se Zemí – bylo by ideální krvácet volně do Země – aby půda dobře rodila – pokud by na to žena měla čas a prostor…:-) (Barbora)

————-

(Tazatelka Lucie odpovídá:-)

Děkuji za krásné odpovědi, inspirovaly jste mne a můžu říci, že mám za sebou první menstruaci s kalíškem:)  Koupila jsem si ho v kamenném obchodě a je průsvitný, ty barevné jsou o něco dražší.

Byla to skutečně úleva – koupila jsem si ho až na druhý den menstruace a opravdu nesrovnatelný komfort: vložka (pocit vlhkosti, zápach rozkládající se krve, téměř vždy stopy krve na kahotkách) – a s kalíškem jsem ani nevěděla, že menstruuju, jak píše Barbora. Pro jistotu jsem si dala i obyčejnou vložku, i když mi kalíšek ani jednou nepřetekl – když jsem si sedla nebo se utírala na záchodě, byly na papíře jemňounké skvrnky, ale na vložce nic.

Musím říct, že mě netlačil, přestože než jsem si zvykla, trochu jsem si uvědomovala, že mám něco v pochvě. Stopku jsem cítila jen jednou a příště jsem si kalíšek zavedla výš a bylo to ok.

Tato zkušenost mě opravdu velmi mile překvapila, rozhodně budu kalíšek používat v prvních dnech silnější menstruace. V pozdějších dnech, když už je to jen takové slabé špinění, jsem si dala vložku. Trochu mi až chyběl pocit „ověření“, že skutečně menstruuju.

Překvapila mě síla podtlaku, jaký kalíšek vytvoří,  a díky tomu taky skvěle těsní! Při vytahování to chce trochu cviku, zavádění je jednodušší, to mi šlo k mému údivu úplně v pohodě.

Taky mě příjemně překvapilo, že krev v kalíšku skutečně vůbec nezapáchala, dokonce jsem měla pocit, že jemně voní :)).

Každopádně si myslím, že kalíšek je super věc a jsem vám všem velmi vděčná, že jste se se mnou podělily o své zkušenosti a že jsem se zase já mohla podělit s vámi o ty svoje. (Lucie)

Více informací o kalíšcích načerpáte i na našem cyklickém webináři o kalíšcích s Ilonou Bittnerovou a Katkou Kučírkovou.

Volná menstruace +

V poslední době se hodně mluví o tzv. volné menstruaci. Co je to?

Volná menstruace je taková menstruace, kdy nepoužíváte ani vložky, ani tampóny, a dokonce ani menstruační kalíšek. Prostě necháváte krev volně vytékat.

Pokud si říkáte, že to není možné, tak vám ženy, které to už vyzkoušely, potvrdí, že to možné je. Krev z nás totiž neodchází v podobě nějakého kontinuálního proudu, ale podobně jako se v močovém měchýři shromažďuje moč, tak se v děloze shromažďuje i menstruační krev, kterou lze pak „vypustit“ stejně jako moč.

Na začátku to chce trochu pozorování toho, jakým způsobem vám tělo dává najevo, že už je čas krev „vypustit“, ale brzy to velmi dobře poznáte a prostě si odskočíte na záchod. Není třeba žádné cvičení pánevního dna, spíš jen dobře číst signály vašeho těla, podobně jako víte, že se vám chce čůrat... Za nějakou dobu cvičení si můžete dovolit dokonce i spát bez vložky nebo kalíšku.

Samozřejmě je fajn to zkoušet ve chvílích, kdy se nic nestane, že ukápne nějaká ta kapka, a pokud víte, že budete například dlouho na cestě bez možnosti si odskočit, raději si vezměte ještě vložku.

V minulých dobách tohle byl přesně ten způsob, jak ženy menstruovaly – nic k tomu nepotřebovaly, jen znalost svého těla a napojení na něj.

Vyzkoušejte – a uvidíte, že si volnou menstruaci také zamilujete!

Přečtěte si také skvělý článek na toto téma od Lucky Harnošové.

Výkyvy v premenstruační fázi +

Jak se můžu zbavit výkyvů nálad, kritičnosti a přecitlivělosti v premenstruační fázi?

DANA-SOFIE: Tak na toto téma si přečtěte můj článek „Jak nebýt v premenstruační fázi jako papiňák“.

Všechno je to totiž o tom, že v premenstruační fázi za prvé jasně vidíme, co všechno je v našem životě špatně, a za druhé se nám otevírá přímá cesta do podvědomí, odkud lezou na povrch i ty věci, o nichž úplně nechceme vědět. A tak je zase zasuneme dolů, a ony zase lezou na povrch, a my cítíme tlak – a deprese, výkyvy nálad, přecitlivělost, kritičnost jsou na světě.

To vše však má řešení – viz „Jak nebýt v premenstruační fázi jako papiňák“.

Chutě na jídlo a na sladké +

Zuzka: Každý měsíc v období menstruace mě honí mlsná a sním, co potkám – a pak taky vždycky dost přiberu. Vím, že tohle všechno je přirozené a že to tak má spousta žen. Ale mám pocit, že to pro moje tělo není moc dobré, jíst tolik sladkého a vůbec jíst tolik, jenom proto, že na to všechno mám najednou strašnou chuť. Existuje nějaký způsob, jak tohle pozitivním způsobem změnit?

DANA-SOFIE: Mlsná je vskutku přirozený jev a může souviset se dvěma věcmi:

1. Tělo má potřebu se uvolnit, aby mohla (začít) odcházet krev. V tomto případě stačí trochu ubrat masa, sýrů a jiných solených nebo pečených věcí, které nás stahují, a chuť na sladké se může zmírnit.

2. Jíme sladké proto, že tím chceme zahnat nějaké nepříjemné pocity, které nám v naší premenstruační a menstruační fázi vytahuje podvědomí z hlubin naší bytosti. To by odpovídalo i tomu tloustnutí, protože si zároveň tyto emoce ukládáme do těla. Miranda Gray ve své knize Cyklická žena ve 4. kapitole pojednávající o premenstruační fázi velmi podrobně mluví o tom, jak rozumět podnětům z našeho podvědomí a jak je zpracovávat.

Další věc je si to prostě dovolit. Já jsem taky měla moře výčitek, že sním klidně tabulku čokolády za den, ale v jeden okamžik jsem řekla: “Dost, moje tělo to potřebuje a moje tělo je moudré a ví, co chce, tak mu to dám.” A najednou částečně zmizela i ta chuť – protože víte, jak to je: zakázané ovoce nejvíc chutná. Když jsem si to dovolila, nasytila jsem svou potřebu a je mi po všech stránkách mnohem lépe: tělo si užije své a mysl už mne netrápí výčitkami a všichni jsme spokojeni:-)

Znáte zákon přitažlivosti: budu-li si říkat, že po tom či onom jídle ztloustnu, tak ztloustnu. A když si to říkat přestanu…

A jestě jedna věc: před menstruací začínáme hromadit v těle vodu, takže přirozeně “přibíráme”, ale ona ta kila zase s menstruací odejdou, netřeba se trápit… I prsa se nám v dynamické fázi zase zmenší.

A ještě jeden doplněk: A co takhle začít mlsat zdravé sladké? Sušené ovoce, zdravé sladkosti slazené obilnými sirupy a slady nebo agávovým sirupem (ten je možné běžně koupit třeba v DM drogerii…) Na největší mlsnotu doporučuju raw food čokoládu (např. od firmy Lifefood) nebo raw tyčinky z ořechů a sušeného ovoce. Skutečně zasytí i na úrovni jemných energií, které nám ve většině potravin chybí, protože je to mrtvá strava.

Lze otěhotnět i během menstruace? +

DANA-SOFIE: Odpověď na tuto otázku možná překvapí, ale ano, je to tak, žena může otěhotnět i během menstruace. Jedna moje kamarádka, doktorka čínské medicíny, měla potíže s otěhotněním, až jí jeden léčitel vypočítal, že podle jejího vnitřního cyklu – který je dán naším narozením a který šlape celý náš život tiše na pozadí jako hodinky – ve skutečnosti ovuluje během menstruace. Dnes má dvě krásné děti, obě počaté v době menstruace na první pokus.

Žena totiž ve skutečnosti během měsíce nezřídka ovuluje dvakrát: první ovulace je delší (= je delší doba, kdy je šance/riziko, že otěhotníte – udává se, že jsou to cca 4 dny samotné ovulace, tedy životnosti vajíčka + 3–5 dní předtím, protože spermie mohou tuto dobu ještě přežít v děloze, dohromady tedy zhruba 9 dní). Druhá ovulace je právě podle data narození a trvá jeden den.

Kalkulačku vašich plodných dnů naštěstí ale dnes najdete i online.

Moje brněnská porodní bába Jarmila nám na kurzech předporodní přípravy zase vždycky zdůrazňovala, že žena může otěhotnět kdykoli, nejen během doby ovulace. Důležitý je prý pro to „úžasný orgasmus“.

Jak mluvit o menstruaci s dětmi? +

Krista: A jak vysvětlit zvídavým dětem, odkud mamince teče krev? Pamatuji si, že děti často při hovoru na téma nějakého zranění i krvácející rány to chtějí vidět v reálu.

ŠÁRKA WEBEROVÁ (KOTVALOVÁ): Já osobně jsem svému 7letému synkovi přiblížila své krvácení jako výživu, která už není potřeba, protože semínko se neuhnízdilo. Že ta krev se v mém břiše celý měsíc chystá do zásoby pro případ, že by se miminko rozhodlo přijít a růst, že dělá stěnu mého bříška uvnitř měkkou. A když se semínko neuhnízdí, tak se tahle krev a „peřinka“ (sliznice) z mého těla dostává ven. Je to jako když ráno větráme v pokojíčku a chystáme se na nový den (ve mně tak na nový měsíc).

DANA-SOFIE: Doplňuju tu krásnou odpověď od Šárky: Já si čtu se svým synem Tobiášem (7 let) i jeho kamarády a kamarádkami knihu Rozkvétající žena, kde je vše krásně vysvětleno včetně čtyř fází cyklu.

V zásadě platí, že pokud to dítěti vysvětlíte jednoduchými slovy se stejným emočním nábojem, jako že je třeba si večer čistit zuby, přijme to jako úplně normální věc a nebude se nad tím podivovat. Jsme to jen my, kdo bere určité tělesné stavy nebo symptomy nebo části těla jako „tabu“, děti to tak nevnímají.

Tobiáš ví, jak vypadá menstruační kalíšek, jak se používá, ví, odkud mi teče krev – a vůbec to neřeší. Maximálně se mě ptá, jestli už jsem v menstruační fázi, aby věděl, jak nahlas si může pustit DVD – protože ví, že když menstruuju, jsem citlivá na zvuky a budu ho okřikovat. 😉

No a důležitá věc také je, že úplně malé děti s vámi často chodí na záchod a vnímají, že krvácíte. Je důležité jim slovy odpovídajícími jejich věku vysvětlit, že tento druh krvácení je normální a přirozený a nikoli bolestivý, protože jinak můžou mít o vás strach, že máte nějaké bolestivé zranění (protože oni znají krev například na odřeném koleně).

Jak mluvit o svém cyklu se svým mužem? +

Jak můžu mluvit o svém cyklu se svým mužem? Existuje i nějaká kniha, která vysvětluje náš cyklus mužům?

Většina mužů (ale i žen) za menstruační cyklus považuje pouze oněch několik málo dní menstruačního krvácení a případně do něj zahrnuje pár dalších inkriminovaných dní před začátkem menstruace, kdy se u žen velmi často projevuje takzvaný premenstruační syndrom – čili bolesti hlavy, podbřišku, zad, přecitlivělost, plačtivost, kritičnost, hádavost a podobně.

Ve skutečnosti však do menstruačního cyklu patří každý den života ženy. Koloběh jejích hormonálních proměn se během měsíce nezastavuje ani na vteřinu, a díky tomu se žena neustále proměňuje a je neustále jiná.

Tyto neustálé hormonální proměny mají za následek, že menstruační cyklus ženy – jak už jsme si řekli – ovlivňuje každičký jeden den jejího života. Z toho také ovšem logicky plyne, že její měsíční cyklus ovlivňuje i všechny ty, se kterými se žena ve svém životě setkává, ať už je to její muž, její rodina nebo lidé v jejím zaměstnání či jinde. Vyplývá z toho, že menstruačnímu cyklu neutečete ani vy, ani vaši muži, i kdybyste se snažili sebevíc – je pořád s vámi.

A to je přesně ten důvod, proč byste měly o svém cyklu mluvit se svými muži (a nejen s nimi).

Jak konkrétně na to, o tom velmi detailně mluví kniha Návod na ženy – která je přímo určena pro muže a velmi srozumitelným a přehledným způsobem jim vysvětluje, jak funguje ženská cykličnost a její jednotlivé fáze.

Tato kniha navíc obsahuje i kapitoly o antikoncepci, o sexu v jednotlivých fázích, o komunikaci v jednotlivých fázích nebo příběhy „cyklických mužů“, kteří už nějakou dobu žijí s cyklickými ženami. Kniha se nicméně určitě bude líbit i vám ženám!

Jak mluvit o cykličnosti v zaměstnání? +

DANA-SOFIE: Pokud chcete odpověď na tuto otázku, přečtěte si nejprve odpověď na otázku Jak můžu mluvit o svém cyklu se svým mužem.

Menstruační cyklus ženy totiž ovlivňuje každičký den jejího života, a tudíž i všechny lidi kolem ní, její kolegy v zaměstnání nevyjímaje.

Ze začátku to nemusí být úplně jednoduché mluvit o tak intimních tématech i v práci, ale ze zkušenosti ze svých cyklických kurzů ve firmách vím, že pokud se toto tabu prolomí, všem se velmi uleví a mnohé se zjednoduší. Nebudete totiž tak protivné, protože se budete snažit zakrýt, že jste právě hodně unavené a menstruujete, vaši kolegové budou mít jasno – a nebudou po vás toho tolik chtít.

Miranda Gray ve své knize Cyklická žena navrhuje používat termíny jako „optimální doby“ nebo „zesílené schopnosti“.

Velmi podrobně se tímto tématem zaobírá kniha Návod na ženy – která vám poskytne jasné informace o tom, co vám kdy v zaměstnání půjde a nepůjde, jak si plánovat svůj pracovní měsíc, i jak komunikovat s muži i ženami ve vašem zaměstnání o své aktuální fázi.

Muž: Každý měsíc jsem hromosvod... :-) +

Muž: Každý měsíc jsem hromosvod, na který lítají hromy a blesky. Dost mě to ničí a vždycky si po období PMS říkám, že mě to přece mohlo napadnout dřív, abych se vyhnul konfliktům. Mám pocit, že nestačí, ani kdybych nedýchal a bydlel na druhém konci města. Rád bych to všechno víc pochopil – kde začít?

DANA-SOFIE: Nejdůležitější pro vás je si uvědomit tři věci:

1. Že je to jen fáze a že to zase přejde.

2. Že žena v této fázi nechce vaše rady a řešení, které muži mají tendenci ze své přirozenosti ženám poskytovat, ale pouze objetí, porozumění a lásku: „Miláčku, to bude dobrý. Miluju tě. Miluju tě takovou, jaká jsi.“

3. Že si nesmíte její kritiku brát osobně. Pravděpodobně s vámi totiž vůbec nesouvisí. Pokud je žena k vám v této fázi kritická, znamená to, že je ve svém životě nespokojená a že jí to její podvědomí dává najevo – právě v této fázi se nám totiž ukazuje, jaké věci nám v životě nefungují a že bychom s nimi měly něco udělat.

Pokud je žena nespokojená během této fáze se svým manželem nebo partnerem, pravděpodobně za tím bude skryto něco jiného – například, že má pocit, že nemá dost času na sebe a na naplňování svých potřeb, protože se pořád věnuje dětem nebo domácnosti. A tady už je možný prostor k diskuzi, jak to zařídit jinak, aby byla spokojená.

Nebo je nespokojená ve svém zaměstnání nebo řeší nějaké své ženské vzorce, které jsme převzaly od svých matek a babiček (například roli „služky pro všechny“, nedůvěru v sebe sama a ve svou hodnotu jako matky a ženy v domácnosti, potřebu být dokonalou matkou, manželkou a zaměstnankyní, a to vše zároveň apod.), ale protože to řeší nevědomě, je protivná, náladová, přecitlivělá a kritická – vlastně neví, že se v ní něco odehrává, a co to je. Ví jen, že je nespokojená, a tak hledá nevědomě příčinu své nespokojenosti všude kolem sebe, místo aby ji hledala ve svém nitru.

Klíčové je tedy, aby si začala být vědoma, jaké procesy se v ní odehrávají, a dokázala nalézt jejich příčinu (to se jí nejlépe podaří v menstruační fázi, kdy má schopnost nejhlubších vhledů) a pak s tím dokázala něco udělat i prakticky (nejlépe pokud začne v dynamické fázi, kdy je pozitivně naladěná a má chuť do nových věcí).

Vy pro to můžete udělat dvě věci:

1. Poslat svou ženu na nějaký cyklický kurz, protože když jí o tomhle začnete vyprávět vy sám, pravděpodobně to od vás nepřijme, zejména ne v premenstruační fázi. (A na kurz přijďte spolu!)

2. Obrátit její kritičnost na věci, které si žádají kritický pohled, tedy udělat z ní konstruktivní vlastnost – kterou můžete využít i pro své vlastní pracovní projekty: „Miláčku, řeším tohle a tohle, mohla by ses mi na to svým kritickým zrakem podívat?“

Hodně zdaru!

PS: Píšu o tom také v článku „Jak nebýt v premenstruační fázi jako papiňák“ – a velmi detailně jsme s mým mužem toto téma pojednali v knize Návod na ženy – která je přímo určena pro muže a velmi srozumitelným a přehledným způsobem jim vysvětluje, jak funguje ženská cykličnost a její jednotlivé fáze.

Tato kniha navíc obsahuje i kapitoly o antikoncepci, o sexu v jednotlivých fázích, o komunikaci v jednotlivých fázích nebo příběhy „cyklických mužů“, kteří už nějakou dobu žijí s cyklickými ženami. Kniha se nicméně určitě bude líbit i vašim ženám a přinese jim řadu zásadních informací!

Proč o menstruaci mluvit se svým okolím? +

Menstruační cyklus nezahrnuje pouze jeden týden našeho menstruačního krvácení, případně premenstruační období, které poznáme podle naší citlivosti, kritičnosti, změn nálad a úbytku energie. Menstruační cyklus trvá celý měsíc a na měsíční bázi se opakuje. Každý jednotlivý den se nám proměňuje hormonální hladina, naše energie, naše emoce a nálady, naše chutě na jídlo a na sex, naše zesílené schopnosti nebo způsob jednání a uvažování.

Náš menstruační cyklus tedy ovlivňuje každý den našeho života, z čehož logicky vyplývá, že ovlivňuje i všechny lidi kolem nás. Proto je dobré s nimi o menstruaci mluvit, a to zvláště v obdobích, které naše okolí může považovat za „náročné“ (tedy ve fázi premenstruační a menstruační).

Pokud totiž svému muži vysvětlíte, proč potřebujete odpočívat nebo proč jste na něj právě „zlá“, pochopí to – a dám vám pokoj nebo naopak ochotně udělá, co si přejete (půjde ven s dětmi, abyste si mohla odpočinout / bude vědět, že nemá cenu se s vámi v této fázi hádat a nebude si brát vaše výtky osobně).

Více informací najdete také v odpovědích na otázky Jak mluvit o cykličnosti v zaměstnání? nebo Proč mám (a jak můžu) mluvit o svém cyklus se svým mužem?

Detailně pak o tom pojednává kniha Návod na ženy.

Je menstruační kalíšek i pro mladé dívky? +

JOLANA: Zajímalo by mne, zda doporučujete menstruační kalíšek i dívkám kolem 13 let.

Kalíšek je vhodný ve většině případů i pro mladé dívky. Důležité je, aby dívka měla menší velikost kalíšku (rozlišuje se velikost A, tj. “after birth”, po porodu a B, tj. “before birth”, tedy před porodem, a ty jsou menší). Přikládám informaci z webu nejpovolanějšího www.kalisek.cz:

„Mohou kalíšek používat i dívky, které ještě neměly pohlavní styk?

Panny kalíšek v zásadě používat mohou – v panenské bláně jsou otvory. Jimi vytéká menstruační krev a jimi lze také obvykle zavést tampón. Velikost těchto otvorů je ale velmi individuální a je možné, že kalíšek zavést nepůjde, nebo bude zavádění a vyndavání nepříjemné. Pokud dívka bez problémů používá tampóny větší velikosti než je mini, pak pravděpodobně bude i menší kalíšek vyhovovat (například Mooncup B, LadyCup S). Pokud ne, radíme vám s nákupem kalíšku počkat.“

Více informací o kalíšcích načerpáte i na našem cyklickém webináři o kalíšcích s Ilonou Bittnerovou a Katkou Kučírkovou.

Jak využívat cykličnost v zaměstnání? +

Proč bych měla využívat cykličnost i v práci a jak to můžu udělat?

Využívat cykličnost v zaměstnání je naprosto zásadní. Poznání vašeho cyklu vám totiž umožní dělat ty správné věci ve správný čas a nedělat to, co vám nejde, nebo co vás stojí mnoho úsilí. Aplikace cykličnosti vám umožní si naplánovat váš pracovní měsíc i jednotlivé aktivity tak, abyste na ně měly vždy dostatek energie a zároveň jste je mohly dělat v období, kdy na ně máte zesílené schopnosti a jdou vám lehce a s radostí.

Určitě jste si všimly, že někdy se vám chce pracovat a začínat nové věci, jindy ale u počítače nevydržíte a raději si povídáte s lidmi. A jindy chcete věci naopak dokončovat – nebo nechcete práci ani vidět. To všechno je naprosto normální, protože za to všechno můžou proměny našich ženských hormonů. V každé fázi se nám otevírají jiné zesílené schopnosti a jdou nám jiné věci (a další nám naopak nejdou).

O tom, jak se proměňujete, se můžete velmi detailně dočíst jak v knize Cyklická žena, tak v knize Návod na ženy.

Doporučujeme také absolvovat některý z našich cyklických kurzů!

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Napište nám!

Odpovědi ke knize Cyklická žena

Jak číst Cyklickou ženu? +

Opakovaně se setkávám s tím, že řada žen by si knihu ráda koupila, ale váhá, protože se domnívá, že to bude jedna z dalších mnoha knih, které už jim leží doma na nočním stolku a ony se k nim nemůžou pořád dostat, aby si je přečetly. Dámy! Tato kniha je designovaná svými rozměry speciálně tak, aby se vám vešla téměř do každé kabelky, a má speciální odolnou vazbu, abyste ji mohly nosit s sebou a otevírat každý den!

Není to kniha, která se čte od stránky 1 do stránky 264. Je to kniha, ve které listujete tam a zpátky, některé pasáže čtete znovu a znovu a o jiné opakovaně ani nezavadíte. Kniha je skutečně vystavěna tak, aby vám ve čtyřech delších kapitolách popsala základní vlastnosti čtyř fází menstruačního cyklu – a za nimi následují velmi kratinké kapitolky, které popisují každý jednotlivý den z 28denního cyklu – jaké vlastnosti a schopnosti se vám v daném dni pravděpodobně zesílí, co je vhodné v tomto dni dělat a co spíš nedělat a jak to udělat, abyste se cítily psychicky i fyzicky lépe, dosahovaly svých cílů a fungovaly efektivně.

Není tedy třeba číst knihu od začátku až do konce – ale každý den si nalistovat tu stránku, která odpovídá dni vašeho cyklu – a případně se vrátit k prolistování odpovídající kapitoly popisující celou danou fázi.

Neříkejte mi, že jste knihu ještě neměly čas přečíst. Není ke čtení. Je k použití. Dělejte to jako Šárka Weberová (Kotvalová), její překladatelka, která knihu nosila všude s sebou a neustále si v ní podtrhovala a dopisovala, jak se v daném dni cítí. Tužka a záložka ať je vždy s vámi. Malujte si do knihy, podtrhávejte, dopisujte svoje zážitky a zkušenosti, hledejte a objevujte svůj cyklus. Nepotřebujete na to každý den víc než jen pár minut, abyste si přečetly informace o dni, ve kterém se ve svém cyklu právě nacházíte.

Enjoy – and apply! Užívejte si to – a hlavně to používejte!

Dana-Sofie, nakladatelka

PS: A napište nám, co jste objevily. Sdílejte to s ostatními ženami – protože ony mohou prožívat přesně totéž co vy a vaše zkušenost jim může pomoci!

PPS: Mezitím navíc vznikla velmi praktická pomůcka ke knize Cyklická žena, která vám pomůže sledovat váš cyklus na každodenní bázi a vypozorovat, co vám osobně funguje a jak se individuálně proměňujete. Tato pomůcka se jmenuje Cyklická mapa a více se o ní dozvíte zde.

Je kniha i pro ženy v/po přechodu? +

Rozhodně je! Více najdete v odpovědi na otázku Cykličnost po přechodu.

K rozpoznání jednotlivých fází a jejich projevů vám také může pomoci velmi praktická pomůcka ke knize Cyklická žena, která vám pomůže sledovat váš cyklus na každodenní bázi a vypozorovat, co vám osobně funguje a jak se individuálně proměňujete. Tato pomůcka se jmenuje Cyklická mapa a více se o ní dozvíte zde.

Jsem po hysterektomii, je kniha i pro mě? +

Kniha není jen o menstruaci, ale celkově o tom, jak žena může v souladu se svou podstatou uchopit svůj život a žít ho tak, aby byla šťastná a naplněná a dělala šťastnými a naplněnými i lidi kolem sebe. Je to takový praktický průvodce, životním koučink a osobním růstem v rámci měsíce.

Miranda Gray říká:

„Pokud zažíváte hormonální cyklus, ať už umělý nebo přirozený a ať už máte dělohu nebo ne, neexistuje žádný důvod, proč byste cyklický měsíční plán nemohly využívat. Možná zjistíte, že se vaše zkušenosti liší od zkušeností zmiňovaných v plánu, nicméně tak či tak vám cyklický měsíční plán pomůže, abyste si začaly být vědomy svých schopností a objevily své optimální doby. Také vám poskytne pár skvělých praktických nápadů, jak můžete svých schopností využívat.“

Váš cyklus totiž nemizí – zmizela jen menstruace. Fáze a jejich projevy zůstávají a vy jich můžete naplno využít. Kniha Cyklická žena vám v tom může velmi dobře pomoci.

K rozpoznání jednotlivých fází a jejich projevů vám také může pomoci velmi praktická pomůcka ke knize Cyklická žena, která vám pomůže sledovat váš cyklus na každodenní bázi a vypozorovat, co vám osobně funguje a jak se individuálně proměňujete. Tato pomůcka se jmenuje Cyklická mapa a více se o ní dozvíte zde.

Dá mi kniha něco, i když beru antikoncepci? +

Uvažuju o koupi knihy. Ale beru antikoncepci… 

Kniha je určena i pro ženy, které berou antikoncepci, protože menstruační cyklus nemizí – jen je utlumen. Kniha je určitě k doporučení i pro vás, Miranda o tom píše v kapitole 8.

Přečtěte si také odpověď na otázku Antikoncepce.

Ptejte se nás!

Trápí vás něco kolem menstruačního cyklu?
Potřebujete se zbavit bolestivé menstruace nebo PMS?
Potřebujete poradit, co s cykličností v zaměstnání?
Nenašli jste odpověď v naší menstruační poradně?

Napište nám!

Abychom naplnili literu zákona, musíme vás informovat, že poradenství poskytuje firma Cyklická žena, s.r.o.
Zadáním dotazu nám pak podle zákona dobrovolně poskytujete osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností.
My vaše osobní data zpracováváme pouze pro účel odpovědi a hlídáme je jako ostříž! :-)
(Jak to děláme, se dočtete tady.)

  • Abychom naplnili literu zákona, musíme vás informovat, že poradenství poskytuje firma Cyklická žena, s.r.o. Zadáním dotazu nám pak podle zákona dobrovolně poskytujete osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností. My vaše osobní data zpracováváme pouze pro účel odpovědi a hlídáme je jako ostříž! :-) (Jak to děláme, se dočtete tady.)

Chcete osobní radu?

Domluvte si konzultaci s Danou-Sofií.

Konzultace probíhají osobně (v Českých Budějovicích),
po telefonu nebo po Skypu.

Můžete se ptát na cokoli, například pokud:

  • vás trápí bolestivá nebo silná menstruace,
  • trpíte nepříjemnými projevy PMS,
  • máte nepravidelný cyklus,
  • řešíte jak sladit cyklus a práci,
  • chcete lépe zvládat děti a cyklus,
  • potřebujete o svých potřebách komunikovat se svým okolí
  • apod.

KONTAKT

Dana-Sofie Šlancarová
e-mail: dana-sofie@osule.cz
mobil: +420 776 354 541
skype: dana.slancarova

Původně jsem Danu-Sofii oslovila, protože jsem se cítila fyzicky i psychicky v nepohodě, a potřebovala jsem pomoci zorientovat se ve svém ženském cyklu. Dostala jsem od ní jednoduché, přirozené a fungující tipy, a díky tomu se mi například velmi ulevilo od menstruačních bolestí, naučila jsem se lépe organizovat své aktivity, a hlavně – nestresovat se tím, že jsem každý den úplně jiná, a naopak toho využívat ve svůj prospěch jak v osobním, tak i pracovním životě.

Okamžik, kdy jsem potkala Sofii, byl pro mě vlastně životní zlom, protože od té doby můj život nabral úplně nové tempo a nový směr, cítím se daleko víc v pohodě, šťastnější, naplněnější a dnes už je hlavním tématem našich skypových sezení především mé nové podnikání. Pokud máte, stejně jako kdysi já, ten pocit, že vám sice nic nechybí a nemáte si nač stěžovat, ale váš život vlastně nemá vůbec žádnou šťávu – už víte, kam se obrátit. Takže do toho – a budete si gratulovat. :)

Lucie Koubek, jazykový konzultant, www.luciekoubek.cz