Dívka s růží

Jane Teresa Anderson: Co když se při výkladu snu zmýlím?

text © 2018 Jane Teresa Anderson (převzato z jejího blogu) / foto © pixabay.com

Je možné se při výkladu snu zmýlit?

„Co když někomu vykládáte sen a zmýlíte se při tom?“ zeptal se mne onehdy jeden muž. Zároveň rychle dodal: „Neberte si to pochopitelně nijak osobně, jenom jsem zvědavý.“

Tato otázka je skutečně na místě a za ta léta, co pracuji se sny, mi ji položila spousta novinářů – a znovu se mě na to zeptal právě minulý týden člověk, který chtěl vědět trochu víc o tom, co dělám.

Někteří lidé mi pokládají tuto otázku, protože se domnívají, že k výkladu snů jsou třeba jasnovidné schopnosti, neboť jde vlastně o předpověď budoucnosti pro člověka, kterému se sen zdál. Tito lidé odkazují na prorocké sny zmiňované v Bibli nebo na řadu moderních vykladačů snů, kteří propagují tento přístup. Ano, pokud by výklad snů byl předpovídáním budoucnosti snícího a dotyčný člověk by podle této předpovědi jednal – uzavřel sňatek s nevhodným partnerem, investoval všechny peníze do nějakého podniku nebo přehlížel určité zdravotní záležitosti – pak je interpretace snů a konzultace s vykladačem snů dozajista rizikovou záležitostí.

Jiní lidé mi pro změnu pokládají tuto otázku, protože si myslí, že nám sny přinášejí nějakou jasně danou zprávu, určité konkrétní vedení, které by měl snící následovat, ať už toto vedení pochází od našeho vnitřního , od nějakého průvodce, od hlubší intuice, jež je nám dostupná ve snovém stavu, nebo od nějaké božské entity – a v takovém případě je rolí vykladače snů toto vedení, tyto zprávy odhalit nebo objasnit.

Všechny tyto věci jsou sice možné, nicméně já takto se svými klienty nepracuji a ani to není přístup, který bych využívala pro interpretaci nebo analýzu snů či snovou terapii ve svých knihách, na kurzech, v podcastech nebo v blogových článcích.

Můj přístup je založen na mém nezávislém výzkumu a hloubkové práci s klienty, které se věnuji už od roku 1992. Jeho podstatou je zkoumat a analyzovat sny tak, abychom objevili specifická nastavení v klientově mysli, zejména ta podvědomá, jeho přesvědčení a postoje. Ať už s klienty pracuji na výkladu jejich snů nebo využíváme metod snové terapie, anebo se oni sami učí porozumět svým myšlenkovým nastavením skrze mé kurzy nebo jiné zdroje, soustředíme se vždy na to, aby skrze své sny hlouběji a lépe porozuměli sami sobě.

Sny nás učí porozumět našim vnitřním myšlenkovým nastavením.

Faktem totiž je, že čím lépe rozumíte sami sobě, tím lépe jste v životě schopni dělat ta správná rozhodnutí. Než se tedy snažit rozluštit sen s ohledem na to, jaké vedení vám přináší, je efektivnější v něm pátrat po informacích o vás samotných a o vašich podvědomých přesvědčeních a vzorcích chování, které jsou zodpovědné za to, jak vnímáte svět a jak v něm fungujete.

Když sny zkoumáte a interpretujete tímto způsobem, odhalují vaše vnitřní se všemi jeho nádhernými podvědomými světlými i stinnými stránkami: ukazují vám vaše dary a talenty, vaše emoční konflikty, omezující přesvědčení a bloky, důvody a příčiny vašich dilemat, vaše zranění i hluboko uložené smutky, stejně jako váš potenciál k léčení, transformaci a růstu a celkový obraz toho, kdo v danou chvíli jste.

Dáte-li si takto dohromady všechna data o svém podvědomém nastavení, získáte aktuální vhledy i perspektivu, které potřebujete, abyste porozuměli tomu, proč váš život vypadá právě tak, jak vypadá, našli řešení pro své problémy a změnili věci k lepšímu.

Při práci s klienty jsem zjistila, že už ve chvíli, kdy mi klient daný sen vypráví, mám poměrně jasnou představu o tom, co daný sen znamená a jaká jsou za ním schovaná podvědomá nastavení snícího. Je to schopnost, která se dá naučit, vycvičit a poté dál rozvíjet roky praxe.

Nicméně když mi klient dovypráví svůj sen, nezačnu ho ihned interpretovat. Procházíme pak snem společně a já funguji spíše jako průvodce, který klientovi pomáhá, aby dané vzorce a myšlenková nastavení uviděl sám. Pokládám klientovi otázky, poukazuji na spojitosti a pomáhám mu, aby si dal dohromady ty kousíčky skládanky, které dávají dohromady obraz, jejž sem viděla na začátku.

Klíč ke svým snům máte v ruce vy sami!

Někdy je dokončený obraz stejný jako ten, který jsem viděla, jindy se v detailech liší a ještě častěji je mnohem hlubší a bohatší ve všech ohledech, protože jsme cestou objevování prošli s klientem společně.

Je tedy finální výklad snu správný nebo mylný?

Poté, co jsme udělali všechnu tu práci, klient z našeho sezení odchází se svou vlastní interpretací, se svým osobním pochopením. Jeho porozumění danému snu se může podobat tomu mému, anebo se může v drobných detailech lišit, možná v závislosti na tom, co je nebo není ochoten si přiznat, co je nebo není připraven vidět, anebo co by chtěl, aby jeho sen znamenal.

V konečném důsledku je tedy finální výklad snu na klientovi – stejně jako vedení, jež si odnáší na základě toho, co se dozvěděl o svém vnitřním během naší společné práce.

(tento článek byl převzat z blogu Jane Teresy Anderson s jejím laskavým svolením)


Jane Teresa Anderson

Jane Teresa Anderson

Světově uznávaná snová analytička, snová terapeutka a snová alchymistka. Se sny pracuje také v rámci koučinku pro život a osobní rozvoj.

Autorka řady knih se snovou tématikou (např. Snová alchymie nebo Sto a jeden tip pro interpretaci snů, v Čechách zatím nevyšly).

Narozena v Anglii, nyní žije v australském Brisbane. Původním povoláním zooložka, se specializací na neurofyziologii. Se sny pracuje od roku 1992. Vyvinula řadu technik snové alchymie, které umožňují dosáhnout změny naši životní perspektivy a transformovat podvědomá přesvědčení, která nás omezují. Při snové práci pomáhá klientům nahlížet skrze sny na jejich nevědomé vnitřní postoje a na to, jak tyto postoje ovlivňují jejich bdělý život, a následně jim pomáhá je měnit a transformovat, aby dosáhli v životě toho, co chtějí.

Sny interpretuje v mnoha australských televizních a rozhlasových pořadech. Její podcasty jsou dostupné na stránce thedreamshow.tv.

Více informací o Jane Terese Anderson, její práci, jejích knihách a službách naleznete na stránce www.dream.net.au.

 


Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho dále:


Novinky, akce, inspirativní články...

Naší vášní ve firmě Cyklická žena, s.r.o. je pro vás neustále chystat nové produkty a inspirace z oblasti cykličnosti i vědomého života. Zajímají vás tato témata a chcete zůstat v obraze? Zadejte svůj e-mail – a naše inspirace je vaše. A když toho budete mít dost, vždycky se můžete jedním kliknutím odhlásit. :-) Vaše osobní data hlídáme jako ostříž (jak to děláme, se dočtete tady).

… každou neděli ve vaší e-mailové schránce!

Napište komentář

* Povinné údaje