Zrcadlo, zrcadlo, proč se ke mně můj muž chová tak hnusně?!

text a foto © 2015 Dana-Sofie Šlancarová, dana-sofie.cz

Čarodějka Anna seděla jako obvykle před monitorem svého počítače a pracovala na další výzkumné práci, tentokrát nazvané „Pozitivní vlivy přístupu zrcadlení v partnerské komunikaci“. Na okamžik zalitovala, že nežije o pár desítek let zpět, kdy se ještě psalo tužkami a pery, protože její nová designová myš od firmy McJablko se nedala v případě přemýšlení okusovat.

Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, proč se ke mně můj muž chová tak hnusně?!Jelikož však byla ve své nejtvořivější části měsíce, kdy ji psaní nejvíc bavilo a dokázala neztrácet fokus, hned se nit jejích myšlenek zase napojila a Anna pokračovala: „Z našeho výzkumu vyplývá, že řadě mužů a žen, bez ohledu na stupeň jejich čarodějného vývoje, se v jejich partnerském životě nezřídka stává, že zabřednou do situací, kdy jeden druhému intenzivním způsobem vyčítají různé věci.

Intenzita projevu v tomto případě zahrnuje všechny způsoby od ostré a razantní výměny názorů, zvyšování hlasu či označování partnera více či méně uctivými výrazy, přes několikahodinovou nebo i několikadenní tzv. tichou domácnost, házení talířů nebo jiných předmětů až po rozbíjení předmětů, hlasité a prudké zavírání dveří nebo ostentativní odchody k mamince nebo na lavičku v parku. Řídká nebývá také manipulace a překrucování faktů.

Povrchovým spouštěčem této intenzivní negativní partnerské komunikace bývá – dle našich výzkumů – téměř cokoli, od neuklizených ponožek a neumytého nádobí přes špatné známky dětí, očekávanou návštěvu tchýně, šéfa v PM fázi až po pocit, že svět je nespravedlivý a jeden nebo druhý z partnerů udělali svou největší životní chybu v den, kdy se potkali s tím druhým.“

Zde se Anna na pár vteřin v psaní zastavila a rychle opravila všechny překlepy, aby se k této části už nemusela vracet. Pak pokračovala: „Naše výzkumy však ukazují, že pouze 0,2 % udávaných důvodů je také důvody skutečnými, pravou příčinou věcí. Při následné hloubkové analýze respondenti uvedli, že skutečnými důvody jejich partnerských hádek a sporů jsou vždy oni sami, a to zejména tyto jejich vlastnosti a stavy: nesebejistota, nesebedůvěra, nedostatek energie z důvodu nedovolení si odpočinku, strach (včetně dobře míněného strachu o život svých blízkých), syndrom hodné holčičky, syndrom matky údernice, syndrom hodného chlapečka, syndrom silného macha aj.“

Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, proč se ke mně můj muž chová tak hnusně?!Anna opravila překlepy i v tomto odstavci, lokla si chladnoucího čaje s citrónem, a jela dál: „Naše výzkumy však také dále ukázaly, že na řadu těchto konfliktních partnerských situací existuje jeden prostý lék, dostupný kdykoli a kdekoli.

Nad poslední větou začala Anna zase žmoulat myš a poohlížet se po nějaké tužce. Nakonec pokračovala takto: „Tento lék nemá žádné vedlejší účinky, zejména v pozdějších, více pokročilých, stavech užívání. Na začátku aplikace léčby však většinou vyžaduje určitou disciplínu a místy možná také sebezapření (na úrovni ega). Tento lék se jmenuje ,zrcadlení‘.“

A poté se Anna už zvesela pustila do popisu principu partnerského zrcadlení: „Podstatou partnerského zrcadlení je uvědomění si, že cokoli mne na partnerovi štve, cokoli mi na něm vadí, cokoli na něm nebo na jeho chování nesnáším a chtěl/a bych se toho zbavit, ve skutečnosti to nesnáším sám nebo sama na sobě. Vlastnosti nebo chování, které vnímám jako problematické u svého partnera, ve své skutečné podstatě vnímám jako problematické sám nebo sama u sebe a chtěl/a bych je odstranit ze svého vlastního života.“

Anna se rozběhla po klávesnici jako datel: „Představme si tedy situaci, ve které se partnerka domnívá, že její partner se chová despoticky a omezuje ji. Pokud jsme takový subjekt podrobili podrobné analýze podvědomých behaviorálních motivů, ve 100 % případů jsme zjistili, že dotyčná respondentka se sama k sobě chová despoticky a sama sebe omezuje. Důvodem vzniku těchto jejích podvědomých vzorců byla většinou podobně se chovající matka v jejím dětství, která jí tak předala vzor životního chování a jednání.

Ještě jinak a zjednodušeně řečeno: Taková žena má v hlavě nastaveny takové podvědomé vzorce, aby svým vlastním chováním sama sebe omezovala, a v důsledku toho si podobné jednání přitahuje i od druhých. Princip zrcadlení nám říká, že to, co vysíláme ze sebe do okolí, se nám z našeho okolí také vrací.

Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, proč se ke mně můj muž chová tak hnusně?!Ani nad dalšími větami Anna dlouho nepřemýšlela: „Dále jsme však také zjistili, že není potřeba daný subjekt podrobovat další psychoanalýze a trápit respondentku dotazy na její vztahy s matkou nebo s otcem, příp. s babičkou nebo paní učitelkou z první třídy. Řešení její situace nikdy neleželo v analýze minulosti, ale v analýze současného nastavení podvědomých vzorců a procesů a v jednoduché práci s nimi.“

Anně došel čaj, takže si dala pauzu a šla si uvařit další hrnek do svého čarodějného hrnku, který byl za chladna černý a za tepla bílý. Praktická věc zejména v zimních měsících, když Anna dlouho ožmoulávala svou myš nad další a další větou.

„Níže proto krok za krokem popisujeme aplikaci přístupu zrcadlení pro úspěšnou partnerskou komunikaci:

1a. Pokud máte potřebu svému partnerovi něco vyčítat, ještě před rozpoutáním partnerské bitvy se zastavte.

1b. (V případě, že bitva už nastala, zastavte se kdykoli v jejím průběhu, kdy si na tento lék vzpomenete.)

2. Uvědomte si, že to, co partnerovi vyčítáte, s největší pravděpodobností je váš vlastní problém, kterého se chcete zbavit.

3. Identifikujte podstatu tohoto problému.

4a. V případě, že vaše pokročilé ego už vám do léčivého procesu nekecá, pokračujte plynule k bodu 5.

4b. V případě, že vaše ego s vámi ještě stále svádí vnitřní boj a tvrdí, že princip zrcadlení je nesmysl, aplikujte potřebnou dobu vnitřní disciplínu a pokračujte plynule k bodu 5. (Poznámka: Z našich výzkumů vyplývá, že většině respondentů stačily maximálně 3–4 disciplinované aplikace principu zrcadlení, a nezřídka jen 2, aby si uvědomili pravdivost a funkčnost tohoto léčebného postupu už navždy.)

5. Otevřeně sdělte svému partnerovi, kde to, co mu vyčítáte, vidíte i u sebe a poproste ho/ji o pomoc s nalezením řešení.

6a. Hledejte řešení tak dlouho, dokud ho nenaleznete.

6b. Nebojte se jít do hlubin a hledat příšery: když je společně vytáhnete na světlo, zaručeně zjistíte, že není třeba se jich bát.

6c. Jděte do hlubin a hledejte, co vás v nich spojuje. Často to jsou totiž jen naše vnější přístupy, co se liší, ale náš vnitřní záměr bývá shodný. (Poznámka: Například otec i matka chtějí jen to nejlepší pro své dítě, jejich záměr je identický. Otec však bude ve svém přístupu přísnější, matka jemnější a povolnější. Řešením není, aby se matka stala otcem nebo otec matkou ve svém přístupu – dítě ideálně potřebuje vidět oba přístupy!)

7. Nenechejte se odradit počátečními neúspěchy. Čím více budete princip zrcadlení aplikovat, tím vás rychleji povede k vašemu cíli, kterým je partnerská i osobní harmonie.

8. Doporučení pro pokročilé čaroděje a čarodějky: Princip zrcadlení je možné používat v jakýchkoli vztazích, včetně vztahů s dětmi, vztahů se šéfem nebo kolegy na pracovišti, vztahu s tchýní nebo bývalým manželem apod.“

Anna s úsměvem dopsala osmý bod, jedním stiskem dvou kláves soubor uložila a pak spokojeně vyběhla vyvenčit svého psa.

 

ŽIJTE (s) CYKLEM V HARMONICKÉM PARTNERSTVÍ!

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho dále:


Novinky, akce, inspirativní články...

Naší vášní ve firmě Cyklická žena, s.r.o. je pro vás neustále chystat nové produkty a inspirace z oblasti cykličnosti i vědomého života. Zajímají vás tato témata a chcete zůstat v obraze? Zadejte svůj e-mail – a naše inspirace je vaše. A když toho budete mít dost, vždycky se můžete jedním kliknutím odhlásit. :-) Vaše osobní data hlídáme jako ostříž (jak to děláme, se dočtete tady).

… každou neděli ve vaší e-mailové schránce!

12 Komentářů

 • Eva

  Odpověď Odpovědět Pondělí - 8. února, 2016

  A jak se da tato rada aplikovat v případě domácího násilí? To také mám vinu já? případně „despotická matka“ nebo někdo další z mé rodiny?
  Zde tato Vaše teorie pokulhává.
  Nelze házet vše do jedné kategorie, v tomto případu tento článek ubližuje. Ty ženy se cítí už tak dost špatně, protože jim muž vnucuje jak jsou blbé, nemožné, špatnė, proště jsou ubohé nuly… Eva P.

  • Dana-Sofie

   Odpověď Odpovědět Pondělí - 8. února, 2016

   Evi, rozumím. Svým způsobem v tomto případě pravidlo zrcadlení také funguje, protože na nějaké úrovni žena ubližuje sama sobě a ubližování od muže to realizuje ve vnějším světě. Řešením v tomto případě ale bývá – místo snahy o změnu sebe za každou cenu – odejít, i když to bývá pro řadu žen velmi těžké… Dana-Sofi

  • Láďa

   Odpověď Odpovědět Čtvrtek - 25. února, 2016

   Bohužel, Evo, i tento případ patří do jednoho a téhož pytle… Ranné naprogramování rodiči má dalekosáhlé a dnes ještě netušené důsledky. Pokud jste obětí domácího násilí pak jste obětí nikoliv toho násilí, ale sama sebe, potažmo někoho z vaší rodiny, kdo ve vás naprogramoval program sebetrýznění, vy již pouze podvědomě přitahujete a sama vytváříte podmínky, které tento program naplní. Ten je většinou spojený ještě se závislostí ve vztazích, která je taktéž programem z dětství. Ďábelská kombinace. Proto tolik žen nedokáže ze vztahu odejít.
   Ten článek je oproti realitě ještě velmi velmi mírný. Vypráví objektivně a autor ví o čem mluví. Jen s jednou věcí nesouhlasím. S první větou poznámky v bodě 6c. 99% rodičů sice tvrdí, že chtějí pro dítě to nejlepší, ve skutečnosti se ale snaží výchovou dítě donutit k takovému chování, které udělá spokojené rodiče. Nikoliv dítě… Pravda je taková, že si to většinou neuvědomují, ale fakt, že tím napáchají nedozírné škody se tím bohužel nemění…

 • Andrea

  Odpověď Odpovědět Pondělí - 8. února, 2016

  Milá Evo, chápu Váš postoj, ale s dovolením Vám musím oponovat…I já jsem žila s člověkem, který se ke mně choval velmi špatně. A také sama ze své původní rodiny znám velmi dobře domácí násilí. Dříve bez jakékoli znalosti věcí jsem samozřejmě vinila útočníka. Nicméně teď po letech musím říct, že stejné přitahuje stejné. Či-li, žena si opravdu přitahuje muže (nebo jinou osobu) takového (takovou), který/á ji zrcadlý vztah jaký má sama k sobě. Pokud se nerespektuje, deptá, tlačí na sebe a dopouští se jakéhokoli jiného násilí na sobě, bude mít přesně takového muže nebo kohokoli jiného, který ji bude dělat to samé.Copak člověk který se má opravdu velmi rád dopustí jakoukouli hrubost zevnitř nebo zvenčí? Nikoliv. Jen člověk se zdravým sebepojetím má zdravé vztahy. To není v žádném případě kritika žen, které v těchto vztazích jsou. Jen poukazuji na princip zcradlení, který je popsán v článku. A věřte mi, že funguje. Sama jsem byla v několik špatných vztazích a a až když jsem pochopila, jak já sama se k sobě chovám, tak se věci postupně začaly měnit. Ačkoli je to teprve nedávno a cesta to byla těžká. Hezký den. Andrea

  • Plechovka

   Odpověď Odpovědět Neděle - 26. prosince, 2021

   O zrcadleni uz chvili vim. Rozesla jsem se s pritelem a na nem me vytaci nektere veci, o kterych vim, ze delam i ja. Ale tedy jsem se rozhodla je opravdu nedelat, myslenky neg.k tomu zastavovat a celkove se zmenit. Myslim, ze se mi i dari. Tak proc pak po case me stejne byvaly partner obtezuje,pro me uz minulosti ? Nebo spatne chapu zrcadleni ?

   • Dana-Sofi

    Odpověď Odpovědět Pondělí - 27. prosince, 2021

    Dobrý den,

    jedna věc je ty věci přestat dělat, když vidím, že je dělá někdo jiný, ale jiná věc je ty věci skutečně odstranit ze svého myšlenkového a vibračního pole, aby se vám opravdu už nevracely – a tam bych vám doporučila zkusit aplikovat metodu poklepávání, mrkněte sem: https://www.cyklickazena.cz/osvedcena-metoda-pro-telo-i-dusi/

    Dana-Sofi

 • Evuša

  Odpověď Odpovědět Pondělí - 8. února, 2016

  Děkuji za článek. Mám otázku, jak uplatnit bod 5, když partner pronese, že se o čemkoliv nechce bavit? Chce mít klid. A partnerka poté vidí pouze dvě možnosti a) potlačí to v sobě a hromadí se to nevyřčené a nechá se odbýt, nebo za b) pustí ego ven a rupnou ji nervy, což se potom dostáváme opět k bodu 4b :)

  Díky E.

  • Dana-Sofie

   Odpověď Odpovědět Pondělí - 8. února, 2016

   Evi, předpokládám, že variantu c) – nenechat se odbýt, ale zároveň komunikovat věcně, stručně a hlavně v klidu bez útočení a výčitek – jste zkoušela, a ani ta nezafungovala… Někdy už je v nás nashromážděno tolik, že nejsme této varianty schopni, ale stojí za to to zkoušet, učit se tomu znovu… Pak mě napadá, abyste v sobě zkoušela hledat, kde se sebou nekomunikujete vy sama… Pokud to naleznete a změníte, odzrcadlí se to i u partnera. Druhá možnost je, jak píše Silvie, že jste se opravdu posunula dál než váš partner a vaše cesty nejsou dál kompatibilní… Dana-Sofi

   (A teď mě napadlo ještě, jako jedna varianta, jak vy sama se můžete zbavit nashromážděného vzteku a bolesti a nepochopení – skrze vaginální mapování – http://www.terapiedotykem.cz, Jana Mašková Zimolová – velmi silná a efektivní metoda.)

 • Silvie

  Odpověď Odpovědět Pondělí - 8. února, 2016

  Evušo, já myslím, že jediné řešení je, s člověkem, který odmítá komunikovat prostě nebýt …….. i když …. a milion důvodů proč ho nejde opustit (v podstatě na stejné téma – ještě to není tak zlé, aby to nešlo vydržet). Jak partner nekomunikuje, tak to soužití jde do kopru :-( i když plíživě a klidně i několik desetiletí, ale do kopru jde a pak už to fakt nemá cenu měnit a zkoušet být šťastná, pak už se jen počká na smrt …

 • Anna

  Odpověď Odpovědět Pondělí - 12. června, 2017

  Zdravím, o principu zrcadlení už nějakou chvíli přemýšlím a tak nějak mi „nedá spát“. Mám zajímavou životní zkušenost, kdy jsem byla hodně zamilovaná, s partnerem jsme byli zasnoubení, ale po sestěhování jsme se odcizili, on se uzavřel, rozešli jsme se, ačkoli jsem se to pořád snažila „zachraňovat“. Po třech měsících jsme zase spolu, ale spíš spolu válčíme a máme mezi sebou nedorozumění. Moc se o mě nezajímá, cítím se sama (ale i všeobecně v životě). Jen podle principu zrcadlení mi to nedává moc smysl – snažím se hodně komunikovat a nejraději bych všechno dopodrobna rozebírala, on zase vůbec. Zajímám se o něj a myslím, že i o sebe. Nevím, kde je zakopaný pes. Přijde mi, že je partner v nějaké bublině, schovaný před bolestí. Snaží se mi tím něco říct?
  Děkuji za každou radu.

  • Dana-Sofie

   Odpověď Odpovědět Čtvrtek - 15. června, 2017

   Aničko, je tu jedna možná rada, a to ta, že to nemusíte dělat společně. Může to začít dělat jen ten, komu to vadí. Tím se rozhýbe energie mezi vámi oběma – a uvidíte, co se začne dít dál.

   Na druhou stranu se zejména nám ženám často děje, že se snažíme udržet vztah za každou cenu, protože to je naše životní poslání – a přiznat si konec vztahu je přiznat si, že jsme jako ženy selhaly – což ale nemusí být vůbec pravda.

   A za další: zkuste „nezachraňovat“. Protože když „zachraňujete“, pak nejste úplně sama sebou, a tudíž váš partner ve vás nemá tu partnerku, do které se někdy na začátku zamiloval – a vy se sebou taky nejste spokojená, protože určitě děláte věci, které tak úplně nechcete.

   Zaměřte se tedy na to, co doopravdy chcete vy, a za tím si láskyplně (to slovo zdůrazňuji) jděte…

   Držím palce,

   Dana-Sofi

 • jackie

  Odpověď Odpovědět Středa - 25. července, 2018

  Ahoj moje jméno je Jackie jsem z USA Chci svědčit o skvělém a silném kouzelném sesazování můj manžel opustil mě a děti po dobu 2 týdnů, když jsem mu zavolal, že nezvedal, když se vrátil domů 3. týden on řekl mi, že chce rozvod je tak smutný jsem plakala celou noc, že ​​opustil jsem byl tak osamělý druhý den jsem hledal něco online, když jsem našel kouzelník s názvem Priest lapola, kteří pomohli tolika lidem s jejich problémy, takže kontaktoval jsem ho s mými problémy, řekl mi, že to bude trvat 24 hodin a můj manžel se vrátí ke mně, udělal jsem všechno, co mi řekl, abych udělal, a příští den se můj manžel vrátil klečí a prosil, že zrušil rozvod, který jsme nyní šťastní spolu kněz lapola vám může také pomoci
  Greatlapola67@gmail.com

Napište komentář

* Povinné údaje