Tlumočila jsem pro první dámu i Tonyho Robbinse

text © 2017 Dana-Sofie Šlancarová a Lýdia Machová, dana-sofie.cz / foto © archiv Lýdie Machové

(rozhovor s polyglotkou Lýdií Machovou, která mluví plynně 7 jazyky)

S Lydkou jsem se seznámila na svém cyklickém kurzu v Bratislavě. Byly tam tehdy začínající podnikatelky, ale u Lydky mi bylo hned jasné, že ta už je v tomto ohledu dávno za hranicí začátečníka, i když na většinu věcí byla tehdy ve svém podnikání sama. Záhy mi došlo proč. Lydka prostě taková je. Vášnivý samouk každým coulem – a nejvíc ji baví učit se jazyky i učit druhé, jak to můžou dokázat taky.

Dnes jich umí plynně už sedm – a na tomhle čísle určitě neskončila. Popírá většinu věcí, které nám kdy o jazycích řekli – například, že jaký jazyk se v mládí nenaučíš, na stará kolena už ti to nepůjde. Anebo že naučit jazyk se dá jen s učiteli nebo s knihami plnými gramatiky. Anebo že musíte v daném prostředí žít, abyste mohli plynně konverzovat. Nezmysel, nonsense, Unsinn, disparates, absurde, sensencaĵo, nonsens, глупости, řekla by Lýdia. Ve věku internetu je totiž všechno mnohem jednodušší…

Lydko, ty rozhodně nemáš ještě stará kolena, protože ti je 28, ale první jazyk ses začala učit teprve v 11 letech a další mnohem později. To nebývá obvyklé…

Ano. Mým prvním jazykem byla angličtina, kterou jsem se začala učit, když mi bylo 11 a chodila jsem na gymnázium v Partizánském. Hodně mě to bavilo, a tak jsem začala dělat i anglické olympiády, na které ale bylo potřeba se připravovat. A už tehdy jsem to dělala sama – učila jsem se gramatiku, četla jsem, co bylo v angličtině po ruce – a taky jsem si našla jediného rodilého mluvčího široko daleko v okolí a tomu jsem pomáhala učit děti na základních školách, abych měla možnost s ním konverzovat. Angličtinu jsem pak studovala i na vysoké – spolu v s němčinou a v oboru překladatelství a tlumočnictví.

Druhý jazyk jsem se začala učit v patnácti a byla to němčina. Taky to bylo ve škole, ale protože mě to bavilo, chodila jsem i do jazykovky a hlavně jsem hledala další zdroje, jak se jazyk učit. A možná vás to překvapí, ale nejvíc jsem se naučila pravidelným intenzivním sledováním německé televize.

Na vysoké a po ní pak následovaly další jazyky: španělština, polština, fracouzština, slovenský posunkový jazyk, esperanto – a teprve od roku 2015 se učím ruštinu.

Jestli dobře počítám, tak to je osm jazyků…

Když jsem se učila francouzsky, tak jsem se ze zvědavosti přihlásila na kurz slovenského posunkového jazyka. Po dvou letech jsem se jím dokázala docela plynně domluvit, ale bohužel dnes už není tolik příležitostí ho víc využívat.

Prozraď našim čtenářům, jaké metody používáš… Kdybys totiž investovala do učitelů, kteří by tě jazyky učili, byly by to neskutečné sumy. A kdybys věřila tomu, že základem učení se jazyku je učebnice gramatiky, taky bys asi daleko nedošla – my mnozí věční začátečníci v různých jazycích to dobře známe. V čem je tedy tvoje tajemství?

Je pravda, že se jazyky učím úplně jinak než většina lidí. Školy a jazykové školy nám předkládají jako ideální metodu mít jednu učebnici a věnovat učení tak dvě až tři hodinky týdně. Tento způsob výuky jazyků však považuju za zastaralý a velmi neefektivní, protože vyhovuje jen malé části lidí.

Já se učím tak, jako se učí polygloti, tedy lidé, kteří plynně hovoří více jazyky. Samozřejmě i já někdy používám učebnice gramatiky a slovníky a podobně, ale využívám ještě dalších metod, které mi přijdou mnohem efektivnější a navíc lehce dostupné – finančně i časově.

Můžu zmínit například to, jak jsem se učila španělsky: tehdy jsem pracovala s knihou pro samouky, ale přidávala jsem i další metody, například metodu zpětných překladů. Taky jsem si v Bratislavě, kde jsem tehdy studovala, našla španělsky mluvící kamarády (studenty z programu Erasmus) a s těmi jsem se hodně potkávala a mluvila. A taky jsem četla knihy a snažila se se zlepšovat v gramatice.

Další jazyky jsem se učila postupně, ale u toho posledního, u ruštiny, jsem šla ještě dál a učím se ji zcela bez knihy pro samouky a téměř zcela bez učení se gramatiky. Jak to dělám a jak si ten jazyk udržuju? Čtu knihy a dívám se na seriály, které mne baví. Po roce studia jsem byla schopna se plynně domluvit na téměř libovolné téma.

Ty ale z těchto jazyků také tlumočíš. Jaký byl tvůj největší tlumočnický zážitek?

Nedá se to úplně takto říct, protože těch zážitků bylo více. Měla jsem například možnost v roce 2013 tlumočit pro tehdejší slovenskou první dámu, paní Gašparovičovou, na setkání pěti evropských prezidentů, kde jsem potkala také vašeho prezidenta Zemana. Takže vím, co si prezidenti a jejich ženy povídají u večeře. :-)

Podobně jsem tlumočila i projev slovenské premiérky Ivety Radičové.

Ale není to úplně jednoduchá práce, protože musím být neustále po ruce a přetlumočit každé slovo, které danému člověku někdo adresuje.

Tlumočím nejrůznější věci – na politických nebo obchodních jednáních, na konferencích, ale tlumočila jsem i 90letého peruánského šamana nebo Briana Tracyho či Tonyho Robbinse, které určitě také velmi dobře znáte.

Měla jsi možnost se s posledními dvěma jmenovanými potkat i osobně?

Ano, a byl to velký zážitek. Když jsem v Polsku tlumočila Tonyho dvoudenní seminář pro 8 000 lidí, na konci se zničehonic v naší tlumočnické kabině objevil Tonyho bodyguard a za ním pak sám Tony. Každému z nás, co jsme ho tlumočili, podal ruku a poděkoval nám za to, že jsme jeho slova a jeho poselství zpřístupnili těm, kteří neumí anglicky.

A kdo Tonyho zná, ví, že jeho semináře jsou opravdu síla. Lidé na jeho seminářích pláčou, smějí se, křičí… – atmosféra je tam snad ještě lepší než na koncertu nějaké rockové hvězdy.

No a když vám člověk, který něco takového umí, pak přijde osobně poděkovat, je to pro vás skutečně ta největší odměna za vaši práci.

Setkání s Brianem Tracym bylo také úžasné – je to totiž nesmírně laskavý a pokorný člověk, přestože je to hvězda a legenda ve svém oboru.

Tebe ale velmi baví také lidi učit, jak se se můžou učit jazyky jednoduše a rychle a sami… Tvrdíš totiž, že dobrý učitel může pomoci, ale jazyk nám do hlavy nikdo nenalije.

Jazyky jsem se sama začala učit v jedenácti letech a učit jazyky druhé lidi jsem začala už v patnácti, takže i když je mi teprve 28, už to nějakou chvíli dělám. Nejdřív jsem učila angličtinu a němčinu, a to soukromě nebo v jazykovkách, ve firmách, ve školách, na vysoké škole…

Na této práci mě ale strašně frustrovalo, že zatímco já jsem se byla schopna jazyk naučit plynně za dva roky a pak začít s dalším, mí studenti takové pokroky dělat nedokázali. A z toho pak logicky vyplynulo, že jsem začala hledat způsoby, jak můžu pomáhat lidem, aby se učili jazyky sami – podle toho co jim nejvíc vyhovuje a co je také nejefektivnější.

S přednáškami na toto téma jsem začala v roce 2013 a nejdřív jsem je dělala pro studenty Univerzity Komenského v Bratislavě, pak kamarády a známé, učitele angličtiny, cestovatele apod. Zájem o tyto přednášky stoupal a stoupal a stále stoupá.

V roce 2015 jsem navíc měla možnost pracovat se studenty oboru překladatelství a tlumočnictví a tak jsem si vymyslela experiment, kdy jsem po nich chtěla, aby se učili i sami doma. A co se stalo? 93 % z nich řeklo, že se jim takové samostatné učení velmi líbilo. V průměru strávili učením se angličtiny za ty dva měsíce naší společné práce 23 hodin, ačkoli jsme měli dohromady jen 45 minut týdně (tedy celkem 6 hodin za tu dobu) – a to přesto, že měli horu dalšího učení. A 92 % z nich tvrdilo, že se jejich angličtina výrazně zlepšila.

V roce 2016 jsem tedy tento experiment posunula ještě dál a podobně pracovala se stovkou studentů, kteří se zlepšovali v 13 jazycích (z nichž osm vůbec neumím). Potkávali jsme se jednou do týdne, ale podstatou bylo, že každý měl svůj vlastní individuální plán, sestavený podle toho, v čem se chtěl zlepšit. Každý se učil sám doma, ale podporovali jsme se a kontrolovali, jak se nám daří dodržovat plán. Bylo to opravdu skvělé a výsledky byly neuvěřitelné.

Tím to ale pro tebe neskončilo. Dál hledáš cesty, jak tyto své znalosti zprostředkovat co největšímu počtu lidí – a jedním z výsledků tohoto hledání je i tvůj videokurz Mistr jazyků. Můžeš k němu něco říct?

Tento kurz je pro všechny lidi, které štve, že se pořád nedokážou neučit jazyk tak, jak by chtěli. Posunout se ze stádia věčného začátečníka. Zlepšit se v gramatice. Dokázat se domluvit v každodenních situacích v dané zemi a podobně.

A já tvrdím, že na to, abyste to dokázali, nepotřebujete ani učitele, ani jezdit do zahraničí, ani investovat spousty peněz za drahé kurzy, ani tomu věnovat hodiny a hodiny času denně – a dokonce ani nemusíte mít talent!

Takže pokud se poznáváte ve výše uvedeném popisu, mrkněte se na na můj videokurz Mistr jazyků, který je velmi praktický (protože já jsem velmi praktický člověk) a obsahuje velké množství konkrétních metod, aplikací i technik, jak se jazyky učit, aniž by vás to stálo čas, peníze a nervy.

Vím, že tyto metody fungují, protože jejich výsledkem je i to, že já sama umím 7 jazyků, a navíc mými kurzy za ty roky prošly stovky studentů a já jsem byla svědkem jejich neuvěřitelných pokroků.

Ano, je to možné. Už se nemusíte vymlouvat na nedostatek času nebo talentu, na to, že vás to nebaví, protože existují i takové metody učení se jazykům, které vás bavit zaručeně budou. Jen vám o nich ve škole neřekli.

Já jsem měla možnost částí tvého kurzu projít a vím, že je to pravda. Můžeš být ještě konkrétnější v tom, co se lidé ve tvém videokurzu naučí?

Například se dozvědí, proč jim dosavadní způsoby učení se jazykům nefungovaly. Jak je možné si udržet trvale motivaci, když se nějaký jazyk učí. Nebo jak být v kontaktu s rodilými mluvčími, aniž by museli cestovat do té či oné země.

Získají také velmi detailní a konkrétní tipy na to, jak se naučit v daném jazyce lépe rozumět, lépe číst, lépe psát a lépe mluvit. Jak si mohou rozšiřovat slovní zásobu a učit se gramatiku.

Pro ty, co se bojí mluvit, mám také spoustu rad, jak mohou konečně prolomit onu bariéru a začít plynně komunikovat.

A protože si i já vážím svého omezeného času, dozvíte se i to, jak si na učení jazyka najít čas, přestože jste extrémně vytížení.

A mnoho mnoho dalšího – detailně se o tom dozvíte přímo na stránce videokurzu. Těším se v něm s vámi na viděnou!

* * *

Lýdia Machová: slovenská polyglotka, tlumočnice a jazyková mentorka, která se sama naučila 7 jazyků. Nový jazyk se učí průměrně každé dva roky a domluví se jimi plynně, aniž by někdy žila v zahraničí.

Za 16 let učení se jazykům objevila způsob, jak se jazyk dokáže naučit kdokoli, a to na takové úrovni, aby se v něm cítil přirozeně a nemusel nad ním příliš přemýšlet. Tvrdí, že učení se jazykům nemusí být ani komplikované, ani zdlouhavé a vůbec už ne nepříjemné. Právě naopak: jazyky se dají učit velmi zábavným a uvolněným způsobem – a výsledky mohou být vidět mnohem dřív, než jste zvyklí ze školy…

Více o Lydce na jejích stránkách www.jazykovymentoring.sk.

ŽIJTE (s) CYKLEM A SPÍKUJTE VŠEMI JAZYKY! :-)

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho dále:


Novinky, akce, inspirativní články...

Naší vášní ve firmě Cyklická žena, s.r.o. je pro vás neustále chystat nové produkty a inspirace z oblasti cykličnosti i vědomého života. Zajímají vás tato témata a chcete zůstat v obraze? Zadejte svůj e-mail – a naše inspirace je vaše. A když toho budete mít dost, vždycky se můžete jedním kliknutím odhlásit. :-) Vaše osobní data hlídáme jako ostříž (jak to děláme, se dočtete tady).

… každou neděli ve vaší e-mailové schránce!

Napište komentář

* Povinné údaje