Partnerství podle Dynamiky bohatství

text © 2014 Dana-Sofie Šlancarová, dana-sofie.cz
ilustrační obrázky © www.dynamikabohatstvi.cz & Dana-Sofie Šlancarová

V tomto článku se s vámi chci podívat na partnerství z ne zcela typického úhlu pohledu – a sice skrze Dynamiku bohatství. Ti z vás, kteří četli můj Balijský deník Cyklické ženy, vědí, o čem Dynamika bohatství je. Vymyslel ji Roger Hamilton a vycházel přitom z I-ťingu a z Junga. Stručně řečeno je to taková podnikatelská typologie, která vám ukáže, co je váš přirozený proud, kterého se máte držet, abyste co nejjednodušeji a s nejmenším vynaloženým úsilím dosáhli bohatství. Existuje 8 různých profilů tak, jak je vidíte na obrázku níže:


0822_02_ctverecWD

Tvůrci milují tvořit, a to nejlépe pořád nové věci. Hlavou jsou neustále v oblacích. Milují chaos a tvůrčí svobodu. Neustále jim přicházejí nové nápady, což má trochu háček – u ničeho dlouho nevydrží a mají problém s dotahováním věcí do konce.

Hvězdy milují zářit a stát v popředí. Rychle se do něčeho nadchnou a dokážou to skvěle propagovat. Silně extrovertní a komunikativní Hvězdy určitě je jen tak nepřehlédnete. Milují řešit věci tak, že o nich mluví. Můžou mít problém s tím udržet si peníze – a také, když jim druzí nevěnují dostatek pozornosti.

Podporovatelé jsou zaměření na budování vztahů a na podporu druhých. Milují bytí s lidmi, hovor s nimi a péči o druhé – ať už je to jejich tým nebo jejich rodina. Jejich slabou stránkou je, že se snadno rozptýlí a taky od nich nelze očekávat, že by sami přicházeli s nápady a plány. 

Spojovatelé jsou skvělí na propojování lidí a projektů. Jen se jim zmiňte a budete mít v telefonu deset čísel na lidi, co vám můžou pomoci s tím, co řešíte. Jsou úžasně společenští a otevření. Jejich slabinou je, že si často nevěří nebo se chtějí přespříliš zavděčit druhým. Podobně jako Podporovatelům a Hvězdám jim vyhovuje, když dostanou strukturu zvenku.

Obchodníci nemusí jen skvěle prodávat. Jsou to lidé, kteří jsou uzemnění, mají smysl pro fér hru a pro správné načasovaní.  Jako pravý opak Tvůrců preferují vyzkoušenou rutinu před novými věcmi. Skvěle dokážou plnit rutinní úkoly a dodržovat termíny.

Akumulátoři jsou uzemnění, introvertní a schránčliví. Jsou spolehliví, přesní a dochvilní a dokážou vidět, kde by mohl nastat potenciální problém. Můžou je však rozptýlit nepodstatné detaily a taky jejich strach z nových, neznámých věcí, z chyb, které by mohli udělat, a z chaosu.

Lordi jsou skvělí analytici a milují čísla, data a detaily, systémy a strukturu – nikoli lidi. Jsou silně introvertní a vyžadují svůj přesný řád. Věci chtějí mít zcela pod kontrolou. Nelze od nich očekávat, že se budou cítit dobře ve velké společnosti a že budou skvělí na navazování kontaktů.

Mechanici jsou nejlepší na dokončování věcí. Strašně rádi si s věcmi hrají a pilují je do naprosté dokonalosti – což taky může znamenat, že je nikdy nedají z ruky, protože podle nich nikdy dokonalé nejsou. Jsou to perfekcionisté, kteří můžou být málo pružní a neochotní přistupovat na změny.


Každý z profilů má jiné vlastnosti a je spojen s určitým elementem. Platí, že nikdo z nás není jeden čistý profil, nicméně pokud chceme v životě opravdu dosáhnout úspěchu a bohatství, je dobré si vybrat ten z profilů, který nám vychází jako nejsilnější, a podle jeho pravidel pak fungovat.

Já jsem například Tvůrce. Jako Tvůrce mám silné také své dva boční profily, a to je Mechanik a Hvězda. Proto jsem se mohla nějakou dobu úspěšně živit jako překladatelka a korektorka (což zahrnuje tvorbu a dolaďování detailů, tedy aspekty Tvůrce a Mechanika). Stejně tak je pro mne jako pro Hvězdu přirozené stát před lidmi a svítit na téma cykličnosti. To jsem ve svém živlu a světla a kamery mi dělají fakt dobře (i když jsem to dlouho nevěděla a schovávala jsem to/se). A jako Tvůrci mi jde ze všeho nejlíp psaní a vymýšlení všeho možného. A když se teď toho držím, vidím, že se cítím skvěle a zároveň se ve svém podnikání posunuju tam, kde chci být.

Jsou ovšem oblasti a energie, které jsou mi hodně vzdálené. Když se podíváte níže na můj celý profil, vidíte, že mám nejvíc energie Dynama a Plamene. Zemské energie tam moc není – a ocelové mám jen 4 %. A to je můj kámen úrazu. Nebo lépe řečeno byl. Do té doby, než jsem si uvědomila, že to tak je a začala hledat pro tato svá slepá místa outsourcovaná řešení.;-)

WD_profil_DSS

Dlouhou dobu jsem jako typický Tvůrce totiž měla několik zásadních problémů: nedokázala jsem udržet fokus na jedné věci (to umí dobře zemské a ocelové profily), takže jsem přebíhala od jednoho projektu k druhému a žádný nedokončovala. Jako ukázkového Tvůrce a Hvězdu mě taky příliš nezajímaly prachy. Nebo zajímaly, ale nedokázala jsem si je spočítat. A udržet u sebe. Existovaly pro mne jen peníze, které ode mne mohly odtéci, které jsem mohla utratit. Do té doby, než jsem pochopila, že aspekt strýčka Skrblíka (typického Lorda) má taky něco do sebe, obzvlášť v podnikání.

A takto bych mohla pokračovat dál. Naštěstí mi ve správnou chvíli do života přišla Tereza Kalinová a kniha Vědomý business, na jejímž překladu jsme spolupracovaly. A na jednom Terezině workshopu o vědomém businessu mi hluboce zarezonovala věta, kterou Tereza tehdy pronesla: „Tam, kde jsou naše slabiny, se otevírá prostor pro druhé.“ Došlo mi, že se sice můžu zlepšovat v tom, co mi nejde, jak nás to učili odmalička ve škole, ale že budu dosahovat mnohem lepších výsledků, když se zaměřím na to, co mi jde, a druhé nechám dělat zase to, co baví a naplňuje je. Když budu fungovat jako Tvůrce, který tvoří s vášní a naplňuje ho to, dám světu mnohem víc, než když si budu hrát na uzemněného a vždy přesně načasovaného Obchodníka, ale bude mě to prudit a budu se do toho nutit. Nebo když budu trávit dni mlčící a zavřená v kanceláři, pouze s čísly a daty, jako to milují Lordi. Já miluju lidi a kontakt s nimi a mluvím skoro pořád – a když to mám, jsem happy…

* * *

Takže to byl takový delší podnikatelský úvod do Dynamiky bohatství. Po návštěvě Bali a Rogerova podnikatelského kurzu jsem si ale uvědomila, že jeho koncept je platný ve více oblastech. Například jako ženy procházíme každý měsíc všemi profily. V dynamické fázi je pochopitelně energie Dynama, co u nás převládá, v ovulační fázi jsme Plamen, v premenstruační fázi jsme výrazně uzemněnější atd.

Začala jsem taky ale vidět, jak se tyto naše profily projevují v partnerství – a jak je možné díky znalosti svých profilů předcházet mnoha konfliktům. V zásadě se dá říci, že nejlépe si budou rozumět stejné profily. Tvůrce s Tvůrcem budou trávit hodiny přemýšlením nad novými projekty a bude to skvělé. Do té doby, než zjistí, že nic není hotovo a na dostavění domu jim schází polovina peněz a není je kde vzít. Mnoho lidí si proto podvědomě vybírá za partnera ten profil, který potřebuje nejvíc doplnit.

Znám několik párů, kde on je Lord a ona Podporovatel. Tedy dva úplně opačné póly. Nebo on je Tvůrce a ona Spojovatel. U těchto párů to potom jiskří. K jiskření stačí i to, když jsou partneři posunutí o 90°. Například já jsem Tvůrce se silnou Hvězdou a můj muž je Lord s přesahem do Akumulátora. A jelikož je moje ocelová část jen 4%, a jeho hvězdná osciluje na podobném čísle, jsou oblasti, kde si fakt nerozumíme a nepotkáváme se.

Lord chce sedět doma a Podporovatelka chce do společnosti. Lord má přesná pravidla a hranice a Tvůrce miluje chaos a nespoutanou svobodu. Obchodnice bude svému partnerovi v horní části spektra vyčítat, že nikdy nechodí včas a nedodržuje termíny. Hvězda bude rozhazovat, což absolutně nebude chápat její Akumulátor. Lord si bude chtít řešit svoje problémy zalezlý a sám, zatímco Hvězda, Podporovatelka a Spojovatelka bude telefonovat deseti kamarádkám.

A zde všude jsou potenciální zdroje nedorozumění a konfliktů. „On je nespolehlivý, s hlavou v oblacích, nespolečenský, bručoun a mrzout, zajímá ho jen jeho práce… Ona je nevypočitatelná, pořád někde lítá, telefonuje s kamarádkama, neudrží peníze, stará se jen o rodinu…“

Ano, náš profil není v žádném případě omluva pro naše nedostatky. Ale může nám pomoci pochopit, proč máme tendenci jednat určitým způsobem – a proč to náš partner nechápe a jedná jinak.

Kdybych nevěděla, že můj partner je Lord, už bych s ním pravděpodobně nebyla, protože jsou fakt situace a chvíle, kdy je náš přístup tak odlišný jako oheň a voda (Plamen a Ocel). Protože ale vím, jak se Lordi chovají – a hlavně, že on mi naprosto dokonale doplňuje v životě to, co mi jako supersvobodomyslnému Tvůrci chybí – miluju ho o to víc. Vážím si přesně těch vlastností, které mi v určitých okamžicích lezou na nervy. A postupně se od něj učím. Hrát si s čísly. Rozumět jim. Vidět do svých financí a dokázat ovlivňovat vědomě jejich tok. Neřešit svoje problémy vždy s externími rádci, ale podívat se nejdřív do sebe. Dokončovat věci. Mít strukturu, řád a systém.

A opačně. Lord se čím dál raději ukazuje na veřejnosti a užívá si společnosti lidí. Začíná sám tvořit s mnohem větší lehkostí. Chápe, že na mne v premenstruační fázi nemůže vyrukovat se svou obvyklou kritikou, ale že na mne mnohem líp zafunguje pochvala a povzbuzení. A tak dále.

Pokud žijeme v partnerství, je to vždy o tom, že se vzájemně obohacujeme. A doplňujeme. A učíme. A proto jsme taky každý jiný.

Roger říká: chcete-li mít ideální tým, mějte v něm zástupce všech profilů, protože tak budete mít všechny možné úhly pohledu na danou věc a najdete to nejlepší řešení. A přesně tak je to i v partnerství a v rodině. Více úhlů pohledu sice může znamenat konflikt, ale při vzájemném respektu to může stejně tak znamenat, že najdeme řešení, které dalece přesahuje, na co by přišel jen jeden z nás. Řešení, které není jen součtem našich schopností a možností, ale rovnou jejich násobkem. Tomu se říká synergie. A to je to skutečné kouzlo a umění žití v partnerství.

Jsme každý jiný a každý vidíme svět jinak. A tak je to správně. Protože jedině tak se můžeme neustále vzájemně obohacovat a dávat jeden druhému sám sebe.

* * *

A na závěr pár odkazů:

  • Pokud si chcete udělat profil Dynamiky bohatství, klikněte na link.
  • Pokud si chcete udělat jen rychlý test, jaká ze čtyř energií jste, udělejte si Rogerův Genius test na Facebooku.

 

ŽIJTE (s) CYKLEM A V HARMONICKÉM PARTNERSTVÍ!

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho dále:


Novinky, akce, inspirativní články...

Naší vášní ve firmě Cyklická žena, s.r.o. je pro vás neustále chystat nové produkty a inspirace z oblasti cykličnosti i vědomého života. Zajímají vás tato témata a chcete zůstat v obraze? Zadejte svůj e-mail – a naše inspirace je vaše. A když toho budete mít dost, vždycky se můžete jedním kliknutím odhlásit. :-) Vaše osobní data hlídáme jako ostříž (jak to děláme, se dočtete tady).

… každou neděli ve vaší e-mailové schránce!

Napište komentář

* Povinné údaje