Miranda Gray: Rudý měsíc

rudy

Pro naše předky byl menstruační cyklus zdrojem nesmírně tvůrčích, spirituálních, sexuálních, emočních a fyzických energií. Byl darem, který ženám každý měsíc dodával sílu k regeneraci, k působení na okolní svět, k propojení se se zemí a s rodinou a k projevování hlubinné moudrosti a inspirace. S tímto dávným ženským učením se můžeme ještě dnes setkávat v naší mytologii a pohádkách.

Miranda Gray připomíná současným ženám, že k jejich životu patří neodmyslitelně a typicky cykličnost, a vede je k přijetí a projevení vášnivosti, nadšení a tvořivosti podporované cyklem. Zkoumá ženskou moudrost obsaženou v západních mýtech a tradičních příbězích a předkládá i různá praktická cvičení a metody.

Kniha Rudý měsíc vám pomůže:

  • přijmout cykličnost a propojit se všemi různými mocnými energiemi čtyř fází vašeho měsíčního cyklu;
  • těšit se z těchto energií a používat je v oblasti tvořivosti, sexuality a spirituality;
  • přijmout mýty o cyklu i pro svůj život a nechat se jimi inspirovat na své cestě;
  • vytvořit si přechodový rituál k přijímání emocí a k transformaci.
Knihu vydalo nakladatelství Dharmagaia v roce 2011.

Koupit knihu


Rudý měsíc mě inspiroval k tomu, že teď víc rozumím své cykličnosti. Jsem teď schopna lépe přijímat každé stadium svého cyklu a pracovat v souladu se svými přirozenými rytmy. Konečně pracuji se svým optimálním potenciálem a nebojuji s nápory každodenního života! Je to fantastická kniha!“ – Nataša, Velká Británie

„Poprvé jsem četla Rudý měsíc v době, kdy jsem začala zkoumat téma menstruace. Dosud jsem vděčná za Mirandin široký záběr, a přitom i schopnost tyto poznatky dosti konkrétně aplikovat. Ráda bych jí poděkovala, že konečně opět vydala tento skvost, velice potřebný při všech našich snahách zpřístupnit všem ženám poznání týkající se menstruačního cyklu.“ – Katherine, Austrálie
„Tato kniha mne znovu propojila s velmi hlubokou pradávnou moudrostí, která se skrývá v každé ženě. Děkuji ti, Mirando!“ – Atimukta, Švédsko
„Úžasná kniha… Rudý měsíc je nesmírně inspirující a ukazuje nám, jak se znovu spojit se svou cyklickou přirozeností. Díky ní jsem pochopila dávno ztracené poznání a udělala jsem další kroky na své cestě k uzdravení.“ – Sophia, Švýcarsko
„Mirandiny vhledy do menstruačního cyklu vyprávějí příběh o tom, jak jsou ženy složité! Z kariéristek se můžeme stát divoškami, poté pečovatelkami a z nich zase domácími puťkami – a to vše během jednoho měsíce! Tato čtyři různá období měsíce nám otevírají nekonečné možnosti, jak milovat sebe samé jako naprosto úžasné ženy! Rudý měsíc mi nejen pomohl mít se ráda a přijímat se jako ženu, ale též mne inspiroval k tomu, abych učila jiné ženy, jak vstávat a padat s láskou k rytmům svého těla. Jóga Měsíční bohyně se zrodila díky tvé práci, Mirando. Děkuji ti!“ – Zahra, Kanada
„Někdy prostě potřebujeme, aby nám někdo vysvětlil, o co jde. Díky, Mirando!“ – Tina, USA
„Můj učitel čchi-kungu pro ženy nás vyzval, abychom mluvily o menstruaci, ale ze svých zkušeností jsem měla tak negativní pocity, že mi doporučil Rudý měsíc. Přečetla jsem si ho a vytvořila si pro svůj cyklus měsíční hodiny, do kterých jsem si tři měsíce zaznamenávala své zkušenosti. Tehdy jsem se se svým cyklem smířila, pochopila jsem, proč se mi tak proměňuje povaha, energie, tvořivost – a především jsem se už necítila vinna za to, že jsem taková. Rudý měsíc teď doporučuji svým kamarádkám a občas si ho znovu přečtu i já.“ – Belén, Španělsko
Rudý měsíc se čte jako pohádka, ale je ve skutečnosti něčím víc. Je to pro ženy naprosto základní četba! Bylo pro mne velkou úlevou a objevem, když jsem zjistila, že bych neměla očekávat, že budu během cyklu stále stejná. Když jsem přijala všechny své odlišné aspekty a poznala jejich silnou i slabou stránku, nesmírně mne to posílilo.“ – Joanna, Velká Británie
„Tuhle knihu by si měla přečíst každá žena! Otevírá dveře k našemu vnitřnímu centru tvořivé síly, a když do nich vejdeme, je to asi to nejlepší, co můžeme pro sebe i pro svět udělat!“ – Maria, Švédsko
„Předtím než jsem si přečetla Rudý měsíc, jsem chápala svůj cyklus jako něco negativního. Trpěla jsem bolestmi, sužovala mne spousta nepříjemných pocitů a prožívala jsem kvůli němu v partnerství stres. Nejen že jste mi ukázala naprosto odlišný způsob, jak svůj cyklus chápat, ale nyní k němu přistupuji jako ke zdroji mé tvořivosti a radosti. Nikdy mne nenapadlo, že něco takového vyslovím!“ – Karen, Velká Británie
„Čtení knihy Rudý měsíc pro mne bylo jako objevování všech částí mého ženství, které jsem vždy cítila, ale které jsem nebyla nikdy schopna projevit ani rozpoznat. Bylo to pro mne fascinující a úžasné zjevení.“ – Cinzia, Itálie
„Mirando, dala jsi ženám úchvatnou knihu, která promlouvá k našim srdcím, která osvobozuje našeho ducha, takže se stáváme těmi, kterými jsme, a dává nám svolení být nedůslednými, nespoutanými, sexy, sebevědomými, duchovními, úspěšnými a láskyplnými ženami. Díky Rudému měsíci jsem konečně začala akceptovat svou cykličnost.“ – Jasmine, Velká Británie
„Tuto knihu by si měla přečíst každá žena i muž. Je jako dar pomáhající nám porozumět menstruačnímu cyklu. Nemohu ji dost vynachválit – nejen ženám, ale také mužům – tak aby zkusili pochopit naši cyklickou přirozenost.“ – Recenzentka na Amazon.co.uk
„Před několika lety jsem si přečetla Rudý měsíc a zaujal mne natolik, že jsem se rozhodla vyzkoušet práci s měsíčními hodinami. Po uplynutí tří měsíců mne překvapilo, nakolik odpovídaly myšlenkám uvedeným v knize! Moje kamarádka a já jsme byly inspirovány příběhem Probuzení a navrhly jsme jej jako projekt v rámci rekreačního divadla v jisté komunitě, v níž jsme tehdy žily. Zúčastnilo se ho asi 15 lidí (žen, mužů a dětí), kteří si sami vyrobili kostýmy, vytvořili kulisy, choreograficky zpracovali tance a namíchali hudbu. Představení se hrálo v noci za úplňku na mýtině v malém lesíku a výsledek byl prostě kouzelný!“ – Isabella, Itálie

Nedávno se mne někdo ptal, jak jsem došla k tomu, že napíšu Rudý měsíc, a tak mne napadlo, že by bylo zajímavé, kdyby si noví čtenáři přečetli tento příběh v revidovaném vydání.
Po absolutoriu univerzity, kde jsem získala vědeckou hodnost, jsem se přihlásila do kurzu vědecké ilustrace. Dělalo mi radost být tvůrčí a během kurzu jsem si velice uvědomovala, jak se má tvořivost proměňuje. Po dokončení kurzu jsem doma začala podnikat jako ilustrátorka na volné noze; to ode mne vyžadovalo, abych byla kreativní nepřetržitě, tak aby se dodržely termíny vydání.
Během několika měsíců mi bylo jasné, že mám dva velmi odlišné přirozené styly výtvarného projevu: podrobný a přesný styl, o který vydavatelé stáli, a volnější, expresivnější a reprezentativnější styl, o který nestáli. Můj problém s podrobným stylem spočíval v tom, že ve dnech těsně před menstruací a na jejím počátku bylo pro mne takřka nemožné, abych ho docílila. Vzhledem k tomu, že nebylo v mé moci posunout termíny, způsobovalo mi to nesmírný stres, frustraci a vedlo mne to k pláči.
Také ve svém podnikání jsem zjišťovala, co je pro mne v různých obdobích během měsíce snadné, a co obtížné. Byly dny, kdy jsem nezvládala komunikaci s lidmi, a na druhé straně dny, kdy jsem byla plná sebedůvěry; byly dny, kdy jsem se špatně soustředila; a byly dny, kdy mi šlo psaní snadno, a pak dny, kdy najít ta správná slova mne stálo velké úsilí. Myslím, že to byla právě frustrace z mé neschopnosti podávat stabilní výkon, která mne vedla ke zkoumání cyklu a hledání odpovědí. Když jsem začala sledovat proměny v průběhu cyklu, zvláště pak s pomocí knihy Penelope Shuttle a Petera Redgrova The Wise Wound (Zranění, jež má smysl), pomohlo mi to začít rozeznávat určité periodické vzorce ve fyzické energii, emoční síle a citlivosti, myšlenkových pochodech a soustředěnosti, smyslnosti a pohlavní energii, kreativitě a sexualitě.
V té době jsem se hodně zabývala mýty a legendami, pohádkami a spiritualitou vycházející z přírody a z božského ženství a spolupracovala jsem s několika inspirujícími autory píšícími o keltských a artušovských duchovních tradicích. Chtěla jsem pro své zkušenosti najít vhodný referenční rámec, najít archetypy, s nimiž bych se mohla identifikovat a které by mi poskytly spojení s hluboce ženskou spiritualitou, již jsem v sobě pociťovala. Obracela jsem se k mýtům, v nichž jsem pátrala po těchto archetypech, a nalézala jsem je v našich pohádkách pro děti a lidových vyprávěních. Bylo pro mne obtížné se smířit se současnou interpretací božského ženství, jež se údajně projevovalo jako trojný archetyp – na základě příběhů jsem ho totiž chápala jako čtyři archetypy. Božské ženství mělo tři světlé fáze měsíce a čtvrtou fázi, která byla skrytá; navíc tu byly čtyři roční období životní síly Země; tři fáze projevené a čtvrtá fáze stáhnutí se do sebe během zimy. Nalezení těchto archetypů mne vedlo k zjištění, že moje zkušenosti se netýkají pouze mne, ale že existuje starobylá tradice související s menstruačním cyklem a vším, co s ním souvisí, která jde ruku v ruce s mým chápáním a má počátek v šerém dávnověku.
Když jsem se tedy obeznámila s těmito archetypy, chtěla jsem poznat, zda podobné zkušenosti mají i jiné ženy, a tak jsem se každé ženy, která mi přišla do cesty, ptala na její cyklus. Byl to pro mne šok, když jsem se dozvěděla, že ho prožívají stejně. To mne inspirovalo k tomu, abych začala zkoumat existující literaturu o menstruačním cyklu. A právě v této době jsem pocítila potřebu napsat svou vlastní knihu.
Přemýšlím v obrazech; slova byla a ještě stále pro mne jsou obtížným médiem, a proto nikdy nebylo mou ctižádostí stát se spisovatelkou. Když jsem se však věnovala bádání a zapisovala si některé své myšlenky, objevila jsem něco úžasného: v premenstruační fázi mi šlo psaní dobře! V této fázi ke mně plynuly myšlenky jako řeka a dařilo se mi snadno nalézat ta správná slova, formulovat věty, které mi mluvily z duše, usměrňovat vše tak, aby to mělo určitý řád, a zlepšila se mi dokonce i gramatika. Byl to okamžik ke zvolání „heuréka!“, a tak jsem v době, kdy jsem vytvářela nějaké ilustrace pro Element Books, oslovila toto vydavatelství zaměřené na alternativní životní styl a spiritualitu a předložila mu svůj návrh. Jsem velmi vděčná Julii McCutchen, že se mne i mé knihy ujala, přestože v té době netušila, že jsem schopna psát pouze jeden týden v měsíci!
Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který při psaní vychází ze svých pocitů a svých představ, bylo pro mne nejpřirozenější předložit myšlenky obsažené v Rudém měsíci prostřednictvím příběhu. Kniha tedy začínala příběhem dívky jménem Eva. Použití příběhu mi umožnilo představit archetypy vymykající se jakékoli definici a nechat je rezonovat v podvědomí a pocitech čtenářky. Poté co ucítí „správnost“ archetypů a možná se i zatouží s nimi spojit, dočte knihu srdcem a myslí, a nikoli pouze myslí.
Psaní knihy mne přimělo, abych své zkušenosti se čtyřmi fázemi a informace, které jsem získala od jiných žen, formalizovala a zapsala postupy, které jsem si v životě vytvořila k tomu, abych mohla žít v souladu se svou cyklickou přirozeností. Na začátku této knihy bylo pár útržků papíru s podivnými větami a odstavci, jež jsem napsala většinou ve své premenstruační fázi, ale navíc s poznámkami pocházejícími z konkrétní fáze, o níž jsem pojednávala. Chtěla jsem psát v době, kdy jsem zažívala působení příslušných energií a kdy ke mně přicházely vjemy odpovídající jednotlivým fázím – kdy jsem slyšela hlas archetypu, abych tak řekla. Můj manžel Richard mi hodně pomáhal s vytvořením konečného rukopisu a říkal, že je dost zřetelné, ve které fázi jsem se nacházela, když jsem tu kterou část psala.
Když vyšel Rudý měsíc poprvé, bylo to v době, kdy mnoho žen zkoumalo a psalo o ženské spiritualitě. Doufala jsem tenkrát, že se Rudý měsíc stane součástí tohoto hnutí a že napomůže k tomu, aby se menstruačnímu cyklu opět dostalo oprávněného místa ve společnosti a kultuře jako úžasnému zdroji tvořivosti, inspirace a poznání, který může naší společnosti prospět a napomáhat jejímu rozvoji. Chtěla jsem, aby se ve školách začalo vyučovat o menstruačním cyklu jako o něčem víc než jen biologickém procesu a aby ženy své cyklické přirozenosti a energií menstruačního cyklu aktivně využívaly v každodenním životě. Chtěla jsem, aby se menstruační cyklus stal součástí mainstreamu.
Bohužel k tomu nedošlo. Rudý měsíc je dnes potřebný stejně jako tenkrát, přestože je k dispozici mnohem víc knih a mnohem víc internetových komunit a workshopů pomáhajících ženám. V současné době ženy začínají aplikovat tyto informace o svém cyklu v běžném životě; nicméně se tak dosud děje „utajeně“. Právě toto pátrání ve sféře obchodu a v oblasti life-coachingu a sebevývoje a otázka „jestliže ženy vědí o svých cyklických energiích, jak se to projevuje navenek?“ mne vedly k napsání knihy The Optimized Woman – Using the menstrual cycle to achieve success and fulfilment (Cyklická žena). Příběh této knihy vám budu vyprávět jindy, ale představuje další krok v pokračující pouti cyklické ženy. Naše cyklická přirozenost není něco, co se hodí jen „na doma“ nebo pouze do naší praxe spirituálního růstu. Patří i do kanceláře a do práce, do naší komunity a kultury, do našich snů a životních cílů i k naší schopnosti být šťastné, mít úspěch a dosáhnout v životě pohody a pocitu uspokojení. Jako ženám cyklickým se nám dostalo fantastického daru a nastal čas, abychom ho vzaly na vědomí a ukázaly ho světu, tak aby si ho všimnul!
V průběhu let jsem byla často velice dojata a poctěna reakcemi žen, jež četly Rudý měsíc a které v životě inspiroval a pozitivně je ovlivnil. Upřímně doufám, že se tak bude dít i s tímto jeho revidovaným vydáním.
Miranda Gray

Poděkování
Předmluva k revidovanému vydání

Úvod
Cíle této knihy
Jak se na menstruaci dívá naše společnost
Menstruační energie
Jak si lépe uvědomovat svůj cyklus

1. Probuzení
 
2. Temnota měsíce
Duální žena
Držitelka míry
Strom lůna
Had
Měsíční zvířata
Temná bohyně
Svrchovanost
Šamanka a kněžka
 
3. Setkání s měsícem
Menstruační cyklus
Měsíční hodiny
Cyklus bílého a cyklus rudého měsíce
Jak dojít k uvědomění
Jak pracovat s uvědoměním
Měsíční hodiny v každodenním životě
Rozšířené měsíční hodiny
Typy pro další práci
 
4. Tvořivý měsíc
Ženská tvořivost
Jak probudit tvořivé energie
Jak projevit tvořivé energie
5. Měsíční spirála
Ženská tradice
Návrat postrádaných ženských archetypů
Jak vést a učit děti
Přechodové rituály
Slovo na závěr


Objednávka knihy Mirandy Gray Rudý měsíc:

Koupit knihu

Komentáře nejsou povoleny.